Bærekraft

Appex ønsker å ta ansvar og bidra til å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner. Som design- og teknologibyrå har Appex mulighet til å påvirke gjennom gode bærekraftige valg innen design, kommunikasjon og teknologi.

Bærekraft og mangfold

Appex er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi vil arbeide for å ta vår del av ansvaret ved å stille krav til både oss selv i den daglige driften, men også kunder og leverandører.

Ved å tilby mer bærekraftige produkter og tjenester, følge opp våre verdikjeder, sette bærekraft i fokus i aktivitetene vi gjør og initiativene og sponsorgavene vi retter mot lokalmiljøet, skal vi bidra til å bygge et sterkere og mer bærekraftig samfunn.

Vi skal jobbe kontinuerlig og systematisk med å forbedre våre egne miljøprestasjoner, samt utvikle vår kompetanse innenfor klima, miljø og arbeidsmiljø. 

Sommeren 2023 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert, og nådde dermed et viktig mål på veien mot mer bærekraftig drift.

Vår styrke er kunnskap og kompetanse. Dette gir oss en unik mulighet til å dele kunnskap og påvirke næringsliv, kunder og andre aktører til å ta bærekraftige valg sammen med oss.

Tore Fremmersvik, Daglig leder i Appex

Hvordan vi omstiller oss

Vi har undersøkt oss selv og utført en rekke interne tiltak (såkalt husrengjøring). Basert på dette innsiktsarbeidet landet vi på at det er gjennom våre folk, kompetanse, verktøy og tankesett at vi kan bidra mest effektivt for å skape et bedre sted for kommende generasjoner.

Forventningene til at forretninger drives på en bærekraftig måte øker, og mange kunder er på jakt etter leverandører som er opptatt av bærekraft. Sirkulær økonomi, produkter og tjenester handler om å tenke nytt rundt måten vi driver forretning på. Det handler om å få mer verdi ut av færre ressurser, samarbeide for å utrette mer, skape mindre avfall og sørge for at produkter og materialer brukes lenger.

Vi jobber for å bedre ditt klimaregnskap

Vi sier oss ikke fornøyd med effekten det gir å rydde i eget hus. Vårt fokus i dette arbeidet har derfor blitt å forsøke og finne løsninger på andres klimaknuter. Vi påstår ikke å ha alle svarene, eller riktig fremgangsmåte, men vi mener at det er i samarbeid med våre kunder at vi best kan bidra med å utforme produkter og tjenester som kan komme både personer, næringsliv og samfunnet til gode.

Slik jobber vi grønnere

Klimanøytrale ansatte

Det haster å redusere utslipp. Samtidig som Appex jobber med konkrete tiltak for bærekraft både internt og i våre leveranser, har vi valgt å støtte et tiltak som «handler mer umiddelbart».

Trefadder, et lokalt gründerselskap på Haugalandet, arbeider for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimatiltaket omhandler karbonfangst gjennom beplantning av norsk klimaskog. Tiltaket er knyttet til FNs bærekraftsmål 13 og 15, henholdsvis å «Stoppe klimaendringer» og «Livet på land». Målene går ut på å gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Appex er Trefadder og ansatte i Appex er klimakompensert gjennom ordningen. Vår egen lille skog finnes på Hjelmeland. Du finner Appex sin trefadder sertifisering her.

Nysgjerrig på hva det vil si å være trefadder? Les mer på trefadder.no

Relevante dokumenter

Prosjekter med fokus på bærekraft og mangfold

Vi tilbyr

Jorunn B. Ekerhovd

Jorunn B. Ekerhovd

Administrasjonsansvarlig
+47 950 31 716

Vi ønsker dine innspill!

Har du et spørsmål eller innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen til våre tjenester kan forbedres? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt