Strategi, identitet, innhold og nytt nettsted

Gasnor produserer og distribuerer naturgass og biodrivstoff, hovedsakelig til industrien, men også til skip og buss. Selskapet er størst i Norge på naturgass, har 60 ansatte og omsetter for ca. NOK 1 mrd.

Bakgrunn

«Norge kommer ikke i mål med klimamålene for 2030, uten å øke satsingen på naturgass!». Dette budskapet har Gasnor fremført i en årrekke, men opplever at det har vært vanskelig å bli en del av miljø- og klimadebatten.

— Budskapet vårt er krevende fordi løsningen vår fortsatt inkluderer fossile elementer og fordi vi som selskap gjerne forbindes med fossil energi. Vi ba derfor Appex om hjelp til å øke våre forutsetninger for å bli en del av klima- og miljødebatten i Norge ved å bruke nettsiden og konkrete virkemidler i markedsarbeidet for å nå fram med budskapene våre, sier Eilef Stange, administrerende direktør i Gasnor.

Løsning

Appex har levert strategi, identitet, innhold og nytt nettsted.

Strategi

Strategi har vært viktig i dette prosjektet. Et sentralt moment har vært å øke kompetansen om naturgassens mange fordeler til en yngre målgruppe, og generelt målgrupper som ikke kjenner til bransjen fra før, men som er opptatt av klima- og miljøspørsmål.

Dette har også vært retningsgivende for uttrykk, visuell identitet, språk og webløsning.

Identitet

Budskapet er valgt formidlet gjennom illustrasjoner for å bryte opp statisk innhold og forsterke prioriterte budskap. Illustrasjonene er i tillegg animert for å vekke ekstra oppmerksomhet. Kombinasjonen forenkler og forsterker Gasnor sitt budskap, og vil bidra til gjenkjennelse av selskapets identitet.

Her kan du se et utdrag av de animerte illustrasjonene.

Nettsted

Fordi utgangspunktet for dette prosjektet var å formidle et helt konkret budskap, har vi bygget et nettsted hvor budskapet er hovedformålet.

Nettstedet til Gasnor skal tjene som informasjonsverktøy, både online, men også erstatte og supplere tradisjonelt materiell som brosjyrer og presentasjoner som Gasnor tidligere har sendt sine målgrupper før og etter møter. Nye gasnor.no er i seg selv presentasjonsmateriellet.

Innholdet formidler tungt faginnhold på en lettfattelige måte og med et tydelig språk.

Animasjonen nedenfor viser først den gamle gasnor.no før den nye tegnes opp.

Markedsføring

Utgangspunktet er herved lagt!

I fortsettelsen vil Appex bistå Gasnor med markeds- og kommunikasjonsoppgaver som iverksetter tiltakene vi har satt i strategien for best mulig uttelling.

Teamet

Hein Tore Tønnesen

Hein Tore Tønnesen

Teamleder og partner
+47 977 33 822
Gunnar Kvilhaug

Gunnar Kvilhaug

Digital kreatør

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt