Åpenhetsloven

Kjekt å se deg her! Det betyr kanskje at du er interessert i å vite litt om hva Appex gjør i forhold til anstendige arbeidsforhold og risiko i verdikjedene våre og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven?

transparent glasskule og skog

Appex ser viktigheten av og er dedikerte til å opprettholde høye standarder for etisk praksis og overholder åpenhetsloven som en del av vår forpliktelse til kvalitet og integritet. Vi tror at transparente forretningsmetoder skaper et sunnere forretningsmiljø og legger grunnlaget for varige relasjoner.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med første rapportering i 2023. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

I arbeidet med åpenhetsloven inngår en kartlegging og aktsomhetsvurdering av våre eksisterende leverandører og samarbeidspartnere, og rutiner ved valg av nye og praksis av innkjøp. Vi har utarbeidet en plan for kommunikasjon og oppfølging. Dette gjør vi for å sikre at våre aktiviteter ikke bidrar til dårlige arbeidsforhold.

Vi håper at vår forpliktelse til åpenhet vil styrke vårt partnerskap med leverandører og bidra til å bygge tillit hos våre kunder, og vi ser frem til å skape en fremtid preget av gjennomsiktighet, tillit og bærekraftig samarbeid sammen med våre kunder og leverandører.

Du vil kunne lese vår redegjørelse som forteller nærmere om aktsomhetsvurderingen og hvordan vi følger opp. Les vår rapport for 2023 her.

Interessant lesning? Da kan dette også være av interesse:

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt