Appex Boost

Har du en lidenskap som trenger økonomisk støtte? Send oss en søknad!

Hva er Appex Boost?

Appex Boost er vårt sponsorprogram. Vi ønsker å dele av overskuddet vårt, og det ved å gi en Boost til gode initiativ som utgjør en forskjell i bo- og bymiljøet rundt oss.

Hvordan fungerer det?

Søknad sendes inn via skjema på appex.no som blir gjort tilgjengelig når årets søknadsperiode starter i januar hvert år. Når søknadsfristen er gått ut 28. februar går vi gjennom alle søknadene og plukker ut en håndfull initiativ som vil motta årets Appex Boost. Alle søkere informeres når beslutningen er tatt, og mottakere av Appex Boost blir i tillegg annonsert.

Er din organisasjon kvalifisert?

Andre retningslinjer:

Disse mottok Appex Boost i 2023!