Appex messestand ONS 2022 Norges Forskningsraad_4

De har ansvar for å fremme forskning og innovasjon, og investerer 11,9 milliarder kroner årlig på vegne av regjeringen.

Utfordringen

Norges Forskningsråd (Forskningsrådet) hadde behov for en stand for å fremme 18 innovative bedrifter som utvikler ny teknologi knyttet til utfordringer energiindustrien står overfor i dag.

Det var viktig at alle bedriftene fikk et eget dedikert område med mulighet for å vise sine produkter, men samtidig skape rom for samtaler på tvers. Standen måtte fremstå ryddig og oversiktlig for besøkende og utstillere, og synliggjøre Forskningsrådets virkemidler for bransjen.

Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.

Appex jobbet fram konseptet, og utformet standen med utgangspunkt i Forskningsrådets behov og forutsetninger. Vi skapte et møblert samlingspunkt i midten der alle utstillerne kunne ha uformelle møter og samtaler med besøkende — fortsatt i umiddelbar nærhet til sin egen stasjon.

I bakre del av standen hadde utstillerne et bakrom og lukket møterom for mer formelle og planlagte møter.

Skreddersøm

For å bryte opp det stramme uttrykket og få fram Forskningsrådets nye visuelle identitet, designet vi unike krakker i former og farger fra deres grafiske profil.

Forskningsrådet fikk tilsendt alle spesiallagde møbler til sitt kontor for gjenbruk etter messens slutt.

Forskningsrådet mottok gode tilbakemeldinger fra både besøkende og bedriftene som stod i innovasjonsparken. Appex leverte en stand som skapte oppmerksomhet og ivaretok vår profil.

Inger-Lise Rismark, Spesialrådgiver investering og tilskuddsforvaltning
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.
Foto av messestand for Forskningsrådet på ONS 2022.

Teamet

Veronica Hansen

Veronica Hansen

Interiørarkitekt
Nina Maria Nordskog

Nina Maria Nordskog

Fagleder grafisk design
+47 930 88 087
Anne Grete Müller

Anne Grete Müller

Teamleder
+47 994 09 333

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt

Prosjekter