Gemisoft er Geminors skreddersydde IT-system som ivaretar forretningsprosesser og sikrer effektiv drift.

Bakgrunn

Geminor er et internasjonalt gjenvinningsselskap som spesialiserer seg på å håndtere forskjellige typer avfall og sørger for gjenvinning av både materialer og energi.

Med hovedkontor på Karmøy og avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike, Polen og Spania er Geminor ett av Nord-Europas ledende selskaper på området.

Hvert år sender Geminor mer enn 1,8 millioner tonn avfall til gjenvinning og omsetningen er over EUR 150 mill.

Geminors mål er å tilby innovative, konkurransedyktige og oppnåelige material- og energigjenvinnings­løsninger. Det er her Gemisoft kommer inn. Gemisoft er programvaren som styrer prosessene deres og som dermed er en viktig brikke i å nå dette målet.

Om Gemisoft

I Gemisoft har Geminor en fullstendig oversikt over transportene gjennom hele prosessen. Dette sikrer omfattende dokumentasjon av nødvendige avtaler og tillatelser i alle ledd. Systemet brukes også til å administrere kundedata, prosjekter, avtaler, tillatelser, transportører og mengden avfall som transporteres og distribueres.

I tillegg til transportadministrasjonen, inneholder Gemisoft en økonomimodul som samler informasjon fra transportene, prosjektene og avtalene. Dette sikrer effektiv prising og fakturering.

Gemisoft automatiserer mange manuelle prosesser og sikrer effektiv sporing og åpenhet overfor både kunder og samarbeidspartnere.

Utfordringen

Første generasjon av Gemisoft (2014) møtte ikke de stadig økende kravene til IT-sikkerhet og deler av teknologien var ikke lenger støttet. Det var dermed nødvendig å erstatte deler av teknologien for å unngå et sårbart system.

Siden Gemisoft først ble utviklet, har det også kommet høyere krav til ytelse, effektivitet, brukervennlighet og brukeropplevelse. Oppdraget til Appex ble dermed å oppgradere Gemisoft til et raskt, sikkert og brukervennlig system for fremtiden.

Gemisoft dekker kjernevirksomheten til Geminor og sørger for at vi har full kontroll på driften til enhver tid. Appex har bidratt med verdifull kompetanse i utviklingen av den nye versjonen av Gemisoft og sørget for at vi er rigget for å møte fremtiden.

Andreas Runde Nygaard, Chief Digital Officer i Geminor

Resultatet

Prosjektets hovedmål var å forbedre systemets sikkerhet, øke ytelsen, og fokusere på brukervennlighet og effektivitet. For å øke sikkerheten i hele systemet, ble både frontend og backend oppgradert.

Gemisoft har fått et helt nytt rammeverk som gjør det enklere å ta i bruk nye funksjoner og forbedringer fra tredjeparter. Systemet er også flyttet til en ny plattform og oppgradert til .NET 7, noe som gjør at Gemisoft nå er mer fremtidsrettet. Frontend er oppgradert til Nuxt 3, et moderne bibliotek som er perfekt for videre utvikling.

Ettersom mye av koden er skrevet på ny har vi også luket bort teknisk gjeld som vil gjøre det enklere å videreutvikle ny funksjonalitet. For å forbedre brukervennligheten ytterligere, har vi fokusert på UI-design med ryddige lister og tabeller, samt en ny filtreringsløsning. Hver bruker kan nå selv sette opp sine egne filtre og tilpasse systemet etter sine egne behov.

Vi har også sørget for konsekvent bruk av UI-komponenter i hele systemet for å skape et ryddig og gjenkjennbart design. Systemet har også fått hjelpetekster for å støtte eksisterende brukere og sørge for enklere opplæring.

Systemet inneholder fortsatt de samme modulene og brukes til samme oppgaver som tidligere, men med dette teknologiske løftet har Gemisoft nå forbedret sikkerhet, bedre ytelse og brukervennlighet, samt et oppfrisket visuelt design.

Teamet

Kjetil Bådsvik

Kjetil Bådsvik

Senior systemutvikler
Hanna Haug Flatebø

Hanna Haug Flatebø

UI/UX-designer
Alan Williams

Alan Williams

Systemutvikler
Appex_2021_Ansatte _Ola Alsaker_206993

Ola Alsaker

Senior systemutvikler
JF200623_Nhien Phung

Nhien Phung

Webutvikler

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt