aqua_oppdrett

Appex har utviklet systemet Aquacom for Aqua Knowledge og bidratt i produktifiseringen og lanseringen av løsningen.

Aqua Knowledge leverer tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og internasjonalt. De er en del av Mørenot-gruppen som i over 65 år har produsert utstyr og levert tjenester innenfor oppdrettsnæringen.

Aquacom systemet er et modulbasert forretningssystem som forenkler og systematiserer teknisk drift, sertifisering, vedlikehold, avvikshåndtering og ressursplanlegging i en næring med strenge krav til dokumentasjon og kontroll.

Hør hva daglig leder i Aqua Knowledge, Yngve Askeland, sa om produktet i videoen som ble laget i forbindelse med lansering av brandet Aquacom – eller scroll videre og les mer om Aquacom.

Historien

Utviklingen av Aquacom startet allerede i 2011 (da under navnet MMCD – Mørenot Main Component Database). Siden den gang er systemet løpende blitt videreutviklet med nye moduler og funksjoner.

I dag er Aquacom produktet er godt tilpasset verktøy for havbruksnæringen, for fartøy og sjø- og landanlegg som smolt- og rensefiskanlegg, slakteri og matfiskanlegg, og systemet er i daglig bruk på over 1000 havbruksanlegg og fartøy i Norge, Irland, Skottland og Canada.

Arbeidet med produktifiseringen av Aquacom startet med en grundig analyse. Her avdekket vi behov for å optimalisere strukturen og etablere en overordnet paraply for å favne om de mange elementene i systemet. Deretter iverksatte vi en navneprosess for å tydeliggjøre produktet og gjennomføre en konsistent navngiving av modulene. Et av kravene var at både navn og uttrykk skulle fungere både nasjonalt og internasjonalt.

Systemet fikk navnet Aquacom, som også ble videreført til modulnivå. Hver modul fikk i tillegg sitt eget ikon.

Aquacom_module_overview_appex-3

Systemet Aquacom

Med systemet Aquacom har oppdretteren full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i selskapets virksomhet. Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom-familien som består av modulene OffshoreOnshoreVesselsPlanner, Nets, Barge, Storage og Quality.

Modulene kan benyttes hver for seg eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts- og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

dashboard-lokalitet-r2-xxx-9

Teknologi

Aquacom er bygget på Microsoft-plattform med SQL Server, ASP.NET og Aurelia. Løsningen driftes i Appex Datasenter og har integrasjoner mot blant annet AkvaSTAT for å kunne gi brukeren detaljert bølgevarsel for bedre planlegging av vedlikehold.

Modul_offshore

Denne modulen omfavner alle tekniske komponenter på sjøanlegget, både over og under vann – og sikrer blant annet tilgang til sertifikater, utløpsdatoer, tekniske spesifikasjoner, sjekklister og brukerhåndbok.

Modul_onshore

Settefiskanlegg, postsmoltanlegg og slakterier er eksempler på landanlegg som har tatt i bruk Aquacom Onshore for teknisk drift av maskiner og utstyr. Sammen med Aquacom Offshore kan ledere enkelt få oversikt over teknisk status på både sjø- og landanlegg via selskapsoversikten i Aquacom.

Modul_vessel-1

Alle typer fartøy tilknyttet oppdrettsanlegg har krav til, og behov for, god teknisk oppfølging og driftssikkerhet. Denne modulen er utviklet nettopp for å ivareta dette på alle typer fartøy.

Modul_nets-2

Nets-modulen gi oppdretter god oversikt over sertifikater og anlegg for effektiv logistikk rundt not og notvedlikehold.

Modul_barge-4

Barge modulen tilbyr teknisk oppfølging og driftssikkerhet for store flåter på sjøanlegg.

Modul_planner-2

God planlegging av havbruksoperasjoner på værutsatte lokasjoner kan være svært krevende og Aquacom Planner har derfor innlagt 7-10 dagers bølgevarsel.

Tjenesten lar brukeren planlegge havbruksoperasjoner ved å legge inn sine operasjoner og sammenstille dette med reelle bølge- og strømvarsel. På en brukervennlig måte lar Aquacom Planner brukeren enkelt se når det er mulig å gjennomføre en ønsket operasjon på de ulike lokasjonene. Modulen er et resultat av et flerårig forskningsprosjekt.

Modul_quality-3

Denne modulen er det siste tilskuddet i Aquacom-familien, og består i avvik og avvikhåndtering som sikrer god driftssikkerhet. Her kan bedriften også legge inn dokumenter og kvalitetshåndbøker som det kan stilles krav til de ansatte å ha lest. Ansatte har god oversikt over hva de må lese og bekrefter at de har lest. Det varsles også om endringer i dokumenter slik at ingen viktig informasjon skal gå tapt.

Markedsmateriell

Nye Aquacom ble lansert på Aqua Nor messen i Trondheim. Til messen produserte vi presentasjonsfilm, i tillegg til foto, brosjyre og markedsmateriell som Aqua Knowledge brukte på sin stand.

aquacom-bilde5-wm
aquacom-bilde4-wm
aquacom-bilde1-wm
aquacom-planner-referanse
aquacom-folder

Det var naturlig å gå til Appex, som har gjort en veldig god jobb og lagt grunnlaget for det som i dag er Aquacom.

Yngve Askeland, daglig leder i Aqua Knowledge

Teamet

Cathrine Dreyer

Cathrine Dreyer

Teamleder
+47 970 99 077
Appex_2021_Ansatte _Ola Alsaker_206993

Ola Alsaker

Senior systemutvikler
Appex_2021_Ansatte _Ingve_Liknes_206975 1_

Ingve Moss Liknes

Senior systemutvikler

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt

Prosjekter