Appex har utviklet forretningssystemet GemiSoft for Skandinavias ledende handels- og entrepenørselskap innen avfall og energigjenvinning.

Geminor kjøper, transporterer og selger eller gjenvinner avfall. Selskapet har hovedkontor i Norge, men opererer i hele Skandinavia samt i England og Tyskland. Geminor har 30 ansatte og omsetter for nærmere NOK 1 milliard.

På oppdrag for Geminor har Appex utviklet GemiSoft – et skreddersydd IT-system som ivaretar selskapets forretningsprosesser og sikrer effektiv drift av virksomheten. Appex drifter også løsningen sammen med Geminors øvrige IT-systemer.

Ved å følge transportene fra start til slutt, også over landegrenser, gir GemiSoft oss dokumentasjon og status på volumene som beveger seg gjennom logistikkjeden. Systemet gir et høyt nivå av nøyaktighet og sikkerhet for våre kunder og partnere, samt en betydelig forbedret effektivitet for konsernet.

— Tore Nedland, finansdirektør i Geminor

Erstatter manuelle rutiner

GemiSoft erstatter manuelle rutiner og gamle Google Docs. Et web-basert brukergrensesnitt kombinert med en add-in for Outlook sørger for at både Geminors medarbeidere og kunder hele tiden har kontroll på avtaler, tillatelser, prosjekter, transportører og forsendelser.

I tillegg sørger Gemisoft for effektiv prising og fakturering samt at de offentlige dokumentasjonskravene til transport og administrasjon av sekundærbrensel oppfylles. Den digitale prosessen sikrer effektiv sporing og gjennomsiktighet mot både kunder og samarbeidspartnere som også har tilgang til systemet.

Vesentlige gevinster

Gemisoft er gjennomgripende for Geminor sin virksomhet og bidrar til spart tid og mer effektive arbeidsprosesser, samtidig som systemet gir mer åpenhet og skaper en positiv innvirkning på service ovenfor både kunder, transportører og mottakere.

Integrasjoner

Gemisoft er et frittstående system som snakker med mange andre. Kunde-, prosjekt og økonomisk informasjon utveksles med Visma Business og Sage. Rapporter sendes automatisk til AltInn. Dokumenter lagres i Microsoft Azure og både Outlook og Excel med tilhørende AddIns er naturlige deler av systemet.

Teknologi

Gemisoft er bygget på Microsoft plattform med hovedkomponentene SQL Server, Azure Blobstorage, ASP.NET, Angular JS og Bootstrap. I tillegg benyttes Visma VBS, Sage API, Windows Services og Office-pakken.

GemiSoft har vært en sentral faktor i oppbyggingen av Geminor og har bidratt til at vi har kunnet nå våre vekstambisjoner.

— Kjetil Vikingstad, gründer og daglig leder i Geminor

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?
Skriv inn din e-postadresse og vi tar kontakt!