Karmsund-Protein-identitet-visittkort

Karmsund Protein har fått en tydeligere grafisk profil.

Appex har utviklet ny logo, identitet, produktark, interne maldokumenter og nytt nettsted.

Bakgrunn

Karmsund Protein AS er en fiskemel- og fiskeoljefabrikk som baserer produksjonen sin på råstoff som kolmule, tobis, øyepål, lodde og nordsjøsild.

Selskapet ønsket å fornye seg med et friskere og mer moderne uttrykk med en tydeligere kobling til råstoffet og produktene i det visuelle.

Prosessen

Vi gjennomførte først en grundig analysefase sammen med selskapets ledelse for å definere omfanget og hvilken retning profilen skulle ta. Vi snakket om konkurrenter, posisjon, interne og eksterne verdier, ønsker og behov.

Resultatet er en tydeligere og mer moderne identitet.

Karmsund-Protein-logo
Karmsund-Protein-identitet-prosess

Organisk form

Som en del av identiteten har vi utviklet en organisk form som tar opp koblingen til råstoffene. Denne kan animeres for å understreke det dynamiske og moderne.

Appex forsto veldig godt oppgaven vi ga dem, og sluttproduktet har blitt helt utmerket!

Bård Helge Langelandsvik, fabrikksjef i Karmsund Protein

Fargepaletten

Den nye identiteten har fått friske farger og et rent grafisk uttrykk, som tydeliggjør Karmsund Protein sine produkter. Fiskeolje og fiskemel er helsefremmende produkter, og fargebruken har derfor grønnfarger som gjenspeiler friskhet, helse og miljø.

Karmsund-Protein-identitet-plakat2
Karmsund-Protein-identitet-plakater
Karmsund-Protein-identitet-t-skjorte
Karmsund-Protein-identitet-priduktark
Karmsund-Protein-identitet-Facts
Karmsund-Protein-identitet-popup

Teamet

Pål Osmundsen

Pål Osmundsen

Seniorrådgiver og produktansvarlig
+47 416 07 871
Nina Maria Nordskog

Nina Maria Nordskog

Fagleder grafisk design
+47 930 88 087
Victor Berland

Victor Berland

Junior webutvikler

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt

Prosjekter