AI endrer spillereglene, kunstig intelligens KI

21. februar 2024 — Tore Fremmersvik

Kunstig intelligens endrer spillereglene

I en verden hvor teknologi stadig skaper nye muligheter og utfordringer, er Artificial Intelligence (AI, eller KI på norsk) blant de mest transformative kreftene.

Fra å automatisere rutinemessige oppgaver til å løse komplekse problemer, representerer AI en ny æra av innovasjon og effektivitet, på samme måte som når Internett ble tilgjengelig for alle tidlig på 90-tallet.

I dette blogginnlegget får du litt mer innsikt i de ulike delene bak AI og eksempler på typiske tjenester innen hver kategori.

Kunstig intelligens (AI)

AI er ikke noe mer enn maskiner som etterligner menneskelig intelligens for å utføre oppgaver og som kan forbedre seg selv basert på informasjonen de samler inn.

Google Søk og Apples Siri er eksempler på AI-teknologier som har blitt en integrert del av våre liv, og som kontinuerlig tilpasser seg brukernes atferd og preferanser.

Maskinlæring (ML)

Maskinlæring er en underkategori av AI som gir datamaskiner evnen til å lære og forbedre seg utifra erfaring, uten å være eksplisitt programmert.

Et eksempel på maskinlæring er Netflix sitt anbefalingssystem, som analyserer seerhistorikken din for deretter å kunne anbefale filmer og TV-serier.

Dyp læring

Dyp læring er en undergren av maskinlæring som bruker nevrale nettverk med mange lag for å analysere store mengder data.

Dette er blant annet teknologien bak Googles fotogjenkjennelse, som kan identifisere og kategorisere bilder med imponerende nøyaktighet. Tesla bruker dyp læring for å bearbeide data fra bilens sensorer og kamera i selvkjørende biler – og når du låser opp telefonen din med Face ID er dyp læring involvert.

Predektiv AI

Prediktiv AI fokuserer på å bruke historiske data til å forutsi fremtidige hendelser eller resultater.

Finanstjenester, som for eksempel Experian, bruker prediktiv AI for kredittscoring ved å analysere transaksjonshistorikk og kundeforhold for å forutsi kredittrisiko. Et annet eksempel er løsninger i industrien, hvor AI kan forutsi når utstyr trenger vedlikehold.

Generativ AI (GAI)

Generativ AI er nok det som folk flest forbinder med AI. Basert på instrukser er disse løsningene i stand til å generere nytt innhold, som bilder, tekst eller musikk, som kan være vanskelig å skille fra innhold skapt av mennesker.

ChatGPT fra OpenAI er et eksempel på generativ AI. Den kan produsere tekst som er så overbevisende at det ofte er vanskelig å avgjøre om den er skrevet av et menneske eller en maskin. OpenAI har også nettopp annonsert Sora som skal kunne lage svært realistiske videoer basert på tekstlige instruksjoner.

Store språkmodeller (LLM)

Store språkmodeller (Large Language Models, LLM) er en type AI som behandler og forstår naturlig språk på et dypt nivå. Disse modellene kan utføre en rekke språkrelaterte oppgaver, fra å svare på spørsmål til å skrive artikler. De har potensialet til å revolusjonere måten vi samhandler med maskiner på, ved å tilby mer naturlige og intuitive brukergrensesnitt.

Google Gemini og Microsoft Copilot er kjente store språkmodeller, i tillegg til ChatGPT.

Muligheter, men også etiske dilemmaer

AI fortsetter å forme fremtiden for teknologi, og med hvert fremskritt åpner det seg nye muligheter. Fra å forbedre beslutningsprosesser til å skape helt nye brukeropplevelser, står AI i sentrum av den neste bølgen av digital transformasjon.

Som med all kraftfull teknologi ligger nøkkelen til suksess i ansvarlig bruk og utvikling. Vi må ha et skarpt øye for potensielle etiske utfordringer og konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner.

Hvordan bruker vi AI i Appex?

I Appex er vi selvsagt nysgjerrige på AI og bruker daglig mange ulike tjenester for å effektivisere arbeidsoppgaver og utnytte teknologien. Vi kjørte en intern diskusjon for å utforske nærmere og Appex’erne hadde mye på hjertet! Så mye, at vi ble inspirert til å skrive et innlegg til!

Så, stay tuned … i neste uke kommer del 2 med gode tips. 👍

I mellomtiden håper vi at du melder deg på vår e-postliste for ikke å gå glipp av noe som helst…

Takk!

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt