Gry Dahle Lie blir prosjektleder i Appex!

Hils på Gry — vår nye prosjektleder for web og system! 👩‍💼

Gry Dahle Lie er vår nye prosjektleder for web og system 👩‍💼

Gry er 33 år og bor på Førland i Tysvær sammen med sin mann og to barn. Fritiden går med til ulike kreative prosjekter, i tillegg til å spille padel og være trener for allidrett.

Hun er utdannet produktdesigner ved OsloMet og har i tillegg studert Organisasjonspsykologi og ledelse ved HVL.

Prosjektleder

Gry har en variert bakgrunn og arbeidserfaring. Hun har blant annet vært timekeeper for Westcon, jobbet mye med salg og kundeservice og vært daglig leder i butikk.

De siste seks årene har hun jobbet i HIM der hun bistod med å planlegge, koordinere og kvalitetssikre datagrunnlag på større prosjekter. I tillegg har hun jobbet som prosjektleder og koordinator på flere store prosjekter HIM har gjennomført de siste årene, og spilt en viktig rolle i sentrale IKT-systemer. 

Appex har alltid virket som en utrolig spennende bedrift å jobbe i. De er en dyktig gjeng som setter det faglige høyt og har et godt sosialt miljø. Jeg setter stor pris på å få være med på laget og gleder meg til å jobbe med mange spennende prosjekter.

Gry Dahle Lie, prosjektleder web og system
Gry Dahle Lie er vår nye prosjektleder for web og system 👩‍💼

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder i Appex skal Gry være et bindeledd mellom kunden, designerne og utviklerne.

Gjennom hele kundereisen skal hun sikre at vi når målene i prosjektene, og levere et sluttresultat som gir ønsket gevinst for våre kunder.

Velkommen til Appex, Gry!

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt