Appex Operations blir en del av Nordlo!

Overtakelsen medfører ingen endringer for kundene. De samme flinke menneskene skal jobbe på samme sted og levere de samme tjenestene.

Som Haugesunds Avis skriver i dag blir vår avdeling for IT-drift nå en del av Nordlo.

Nordlo er en nordisk – og lokal – IT leverandør med 665 ansatte og 38 avdelingskontor, bygget opp hovedsakelig i Sverige. Nå står Norge for tur og Appex Operations blir med i tidlig fase for å bidra til å bygge et kraftfullt nordisk IT-driftselskap til det beste for både kunder og ansatte.

Det er kun Appex sin avdeling for IT-drift (13 ansatte) som blir en del av Nordlo. Øvrig virksomhet innen kommunikasjon og web- og systemutvikling fortsetter i Appex som før (25 ansatte). Selskapene Assist og Garp fortsetter også i Appex Gruppen som før.

I tillegg til 12 ansatte blir partner Tore Solberg med over til Nordlo. Han har ledet Appex Operations helt siden starten og blir nå daglig leder i Nordlo Haugesund. Eierne i Appex AS blir deleiere i Nordlo og selskapene kommer til å samarbeide tett. Tore Fremmersvik fortsetter som daglig leder og styreleder i Appex-selskapene samt i Appex Gruppen.

Support og helpdesk vil bemannes av samme personell og være lokalisert i Haugesund som i dag.

Vi tror at for IT-drift er et større nordisk fokus og lokal forankring med nærhet til kunder måten å lykkes på. Derav også navnet Nordlo, som står for Nordisk og lokal.

Om Appex Operations

Appex Operations har vært en del av Appex siden starten i 2011 og leverer IT-drift og digitalisering til små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Selskapet har i dag 13 ansatte og omsetter for 30 millioner kroner.

Om Nordlo

Nordlos norske virksomhet startet i Vennesla i Sør-Norge gjennom anskaffelse av selskapet IT-total. I januar i år kom Lerøen Datapartner i Bergen med på laget og nå Appex Operations i Haugesund. Nordlo tror at for IT-drift er et større nordisk fokus og lokal forankring med nærhet til kunder måten å lykkes på. Derav også navnet Nordlo, som står for Nordisk og lokal. Nordlo har i dag 665 ansatte på 38 lokasjoner i Sverige og Norge, samt en årlig omsetning på 1,3 milliarder.