Overtakelsen medfører ingen endringer for kundene. De samme flinke menneskene skal jobbe på samme sted og levere de samme tjenestene.

Som Haugesunds Avis skriver i dag blir vår avdeling for IT-drift nå en del av Nordlo.

Nordlo er en nordisk – og lokal – IT leverandør med 665 ansatte og 38 avdelingskontor, bygget opp hovedsakelig i Sverige. Nå står Norge for tur og Appex Operations blir med i tidlig fase for å bidra til å bygge et kraftfullt nordisk IT-driftselskap til det beste for både kunder og ansatte.

Det er kun Appex sin avdeling for IT-drift (13 ansatte) som blir en del av Nordlo. Øvrig virksomhet innen kommunikasjon og web- og systemutvikling fortsetter i Appex som før (25 ansatte). Selskapene Assist og Garp fortsetter også i Appex Gruppen som før.

I tillegg til 12 ansatte blir partner Tore Solberg med over til Nordlo. Han har ledet Appex Operations helt siden starten og blir nå daglig leder i Nordlo Haugesund. Eierne i Appex AS blir deleiere i Nordlo og selskapene kommer til å samarbeide tett. Tore Fremmersvik fortsetter som daglig leder og styreleder i Appex-selskapene samt i Appex Gruppen.

Support og helpdesk vil bemannes av samme personell og være lokalisert i Haugesund som i dag.

Vi tror at for IT-drift er et større nordisk fokus og lokal forankring med nærhet til kunder måten å lykkes på. Derav også navnet Nordlo, som står for Nordisk og lokal.

Tore Solberg, Nordlo Haugesund og Tore Fremmersvik, Appex. Foto: Anette Vårvik, Haugesunds Avis

Om Appex Operations

Appex Operations har vært en del av Appex siden starten i 2011 og leverer IT-drift og digitalisering til små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Selskapet har i dag 13 ansatte og omsetter for 30 millioner kroner.

Om Nordlo

Nordlos norske virksomhet startet i Vennesla i Sør-Norge gjennom anskaffelse av selskapet IT-total. I januar i år kom Lerøen Datapartner i Bergen med på laget og nå Appex Operations i Haugesund. Nordlo tror at for IT-drift er et større nordisk fokus og lokal forankring med nærhet til kunder måten å lykkes på. Derav også navnet Nordlo, som står for Nordisk og lokal. Nordlo har i dag 665 ansatte på 38 lokasjoner i Sverige og Norge, samt en årlig omsetning på 1,3 milliarder.