Zille til Appex!

Zille Marie Bårdsen skal de neste to årene legge grunnlaget for sin karriere som mediegrafiker i Appex.

Zille er 18 år og kommer fra Karmøy. Hun har gått to år på Vardafjell videregående skole på media- og kommunikasjonslinjen.

Som en del av studieløpet skal hun nå gå i lære hos oss og områder som film, manus, fotografering, programmering og design vil stå høyt på agendaen.

Jeg gleder meg til å lære av de lidenskapelige ansatte i Appex og har stor tro på at de kan gi meg et solid kompetansegrunnlag for fremtiden!

— Zille Marie Bårdsen

Fra teori til praksis

Læreplanen for mediegrafikerfaget inneholder mye av de samme elementene som vi jobber med til daglig og skal gi bred erfaring og nærhet til virkeligheten. I Appex skal hun derfor få utfolde seg kreativt med tekst-, lyd- og bildemateriell, samt utvikle, produsere og distribuere ulike medieprodukter og arbeider.

Etter det vi har sett er Zille et kreativt talent med lidenskap for fotografering og grafisk design. Hun har allerede litt erfaring både som fotograf og produksjonsassistent, men gleder seg til å utvikle seg til videre i Appex.

Med lærling i bedriften forplikter vi oss til å lære opp Zille i «The Appex Way» og gjøre henne rustet for fremtidens utvikling og utfordringer. Vi skal planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere henne så godt vi kan. Og kanskje er det en fremtidig Appex’er vi får være med å forme?

Velkommen Zille!