Tre tips til sparte prosjektkostnader!

Når du skal bygge noe, kan det koste dyrt å ikke ha et godt fundament. Det gjelder for både hus og datasystemer.

Nå er vi i Appex mest opptatt av det siste og et godt fundament i et datasystem starter med å analysere og tegne det som skal bygges. Det er fristende å hoppe over denne fasen, men i beste fall oppnår du en kortsiktig økonomisk gevinst, og ender opp med å

Alle disse feiltrinnene kan koste dyrt. Veldig dyrt. Gjør derfor heller som følger.

 

1Planlegg systemet ditt godt

Arkitekten tegner huset med strektegninger, du bør starte med å tegne skjermbildene på samme måte. Få fram flyten, funksjonene og hvilken informasjon som skal inn først. Tenk gjennom følgende:

2

Involver de som skal bruke systemet

De som skal bruke systemet bør være med å definere hvordan det skal være, for at de skal kunne leve godt i det. Involvér brukerne helt fra starten.

Da øker du sjansen for å treffe rett med beslutningene dine, og du slipper unødvendige utgifter med å gjøre omfattende endringer i etterkant.

3

Prioriter hva som er viktigst å få på plass først

Lag en oversikt over hva systemet skal inneholde og prioriter! Om du prøver å få med alle ønsker i versjon 1 går det antakelig for lang tid før systemet tas i bruk. Dette er dårlig økonomi. Så lenge fundamentet er solid er det enklere å bygge på etter hvert.

Alt kan selvsagt ikke defineres på forhånd. Forutsetninger endrer seg og veivalg må tas underveis, men følger du ovenstående trinn er sannsynligheten mye større for at du bygger noe robust som oppfyller dine forretningsmål.

Skreddersøm eller hyllevare?

Du lurer kanskje også på om du skal investere i et ferdig system (såkalt hyllevare) eller få utviklet noe fra bunnen av?

Her er svaret det samme som med kataloghus versus det å få tegnet et eget. Dersom hyllevaren passer perfekt inn i din organisasjon er det lønnsomt å velge dette alternativet.

Hvis du derimot må tilpasse din organisasjon til hyllevaren – da kan det fort bli en kostbar affære. Da er det mer lønnsomt å få utviklet noe fra bunnen av.

Du må se på systemet ditt som et levende produkt som skal videreutvikles og tilpasses endringer over tid. Da vil du få et system som øker i verdi!

I denne artikkelen kan du lese mer om hyllevare versus skreddersydde IT-løsninger. Her snakkes det også om ”teknisk gjeld” – det betyr at dersom systemet ikke vedlikeholdes faller det i verdi.