Statens nye krav til nettsider – hva betyr de for deg og meg?

1. juli trådte en ny lovpålagt standard for universell utforming av nettsider og IT-løsninger i kraft. Hva har det å si for deg?

Ryktene om dagbøter har florert, men det er ikke så dramatisk som det kanskje høres ut. Du har god tid på deg til å få «ting på stell», men det må gjøres.

Hva er så universell utforming?

Listen over krav er lang, men kort fortalt innebærer de at alle skal ha mulighet for å finne informasjonen som presenteres på nettsidene dine. Enten de har perfekt syn, er svaksynte, blinde eller har andre fysiske begrensninger skal de kunne finne den samme informasjonen. Kravene omhandler alt fra kontraster i fargebruk, mulighet for justering av skriftstørrelser, styring av lyd, konsekvent navigering, bilder med mer.

Blinde kan jo ikke se bilder – umulig!

Jo, det stemmer jo forsåvidt. Vi kan ikke gi de blinde synet tilbake, men det finnes alltid en løsning for å imøtekomme. Med riktig koding av nettsiden vil for eksempel en ”usynlig” beskrivende tekst koblet til bildet medføre at en svaksynt eller blind person med en tekstleser installert, får opplest hva det er bilde av og dermed mottar samme informasjon som alle andre – problem løst.

Hva har det å si for oss som leverandør?

Litt mer arbeid, men egentlig ikke så veldig mye. Mange av kravene er ”must” for en moderne brukervennlig nettside i utgangspunktet, og vi i Appex har levert mange sider som oppfyller de fleste av kravene allerede, lenge før de nye reglene trådte i kraft. For eksempel nettsidene til de 9 samarbeidende sparebankene som vi leverte i mai.

Sånn sett er regelverket bare med på å sette fokus på hva vi er lidenskaplig opptatt av – gode, brukervennlige nettsider med tilgjengelighet for alle, uansett plattform og brukerens fysiske forutsetninger.

Gjelder kravene for deg?

Ja, mest sannsynlig. Kravene gjelder nettløsninger for alle private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker nettsteder eller automater som hovedløsning mot allmenheten. Det finnes imidlertid noen unntak.

Sosiale medier slipper unna

Private blogger, Facebook-sider og annen privat bruk av sosiale medier omfattes ikke av de nye kravene. Det samme gjelder IKT-løsninger til bruk i skole og utdanningsinstitusjoner, fjernsynsmedier, film og nett-tv samt IKT-løsninger tilrettelagt for enkeltpersoner.

Før og etter 1. juli 2014

Nettsider kjøpt eller bestilt før 1. juli 2014 omfattes ikke av de nye kravene – enda. For disse og eksisterende løsninger er fristen for å oppfylle kravene 1. januar 2021 (!). Med mindre det gjøres oppgraderinger eller vesentlige endringer i utforming eller kildekode. For nye nettsider utviklet etter 1. juli 2014 må kriteriene oppfylles fra dag én.

→ Utfyllende informasjon på Direktoratet for forvaltning og IKT sine nettsider uu.difi.no