Prosjektledelse – er det nødvendig?

Ja, prosjektledelse er nødvendig – det sparer deg for både tid og penger! Her skal du få vite hvorfor.

Om du har vært ansvarlig for å hente inn et tilbud i din bedrift har du helt sikkert fått en kostnadsoversikt fra en leverandør som du må ta stilling til. På siste linje står det gjerne «Prosjektledelse» og en estimert sum.

«Trenger jeg dette?» tenker du kanskje og blir fristet til å ta det ut, for å senke kostnadene.

Disse tankene har ofte bakgrunn i for lite kjennskap til hva prosjektledelse egentlig går ut på, og hvilken verdi det gir. Om du blir med gjennom de neste fem punktene skal jeg prøve å gi deg noen gode svar på hvorfor det er nødvendig.

Prosjektlederen er mer enn en timeteller og møtebooker!

En prosjektleder skal gi verdi utover det å ha kontroll på tidsbruk og milepæler. En god prosjektleder:

1Sørger for at dine behov er forstått og dokumentert
Du har mange tanker om hva det nye systemet eller nettstedet skal bli. Prosjektlederen hjelper deg med å strukturere disse tankene og få dem ned på papiret. En god måte å dokumentere på er å lage skisser. Skissene er et verktøy som sørger for at prosjektteamet har en felles forståelse på hva som skal produseres. Hele tiden drar du samtidig nytte av prosjektlederens erfaring og innsikt fra tidligere prosjekter.

2Skaper god teamfølelse
Det er viktig at alle involverte vet hva som forventes og når. En prosjektleder organiserer det praktiske, hvem skal være med i teamet og hva skal gjøres når (setter opp en fremdriftsplan). Like viktig er det at prosjektlederen inviterer til deltagelse. Alle skal kunne bidra i prosjektet og innspill må ivaretas.

3Håndterer endringer
I de aller fleste prosjekter dukker det opp endringsønsker underveis. En god prosjektleder skal være en rådgiver og gi deg tilbakemelding på om disse endringene er fornuftige for produktet eller ikke. Prosjektlederen hjelper med å kartlegge hvordan endringer påvirker pris og fremdriftsplan, og iverksetter nødvendige tiltak.

4Hjelper deg å prioritere
I systemutviklingsprosjekter er det vanskelig å få med alt i første fase. Da vil det antakelig ta for lang tid før man er på lufta med nytt system, og teknologien endrer seg hele tiden. Man må derfor prioritere – hardt. Prosjektleder hjelper deg med å finne fram til hvilke funksjoner som er mest viktige og legger et løp med faser fram mot det endelige produktet.

5Samler all informasjon i prosjektet
Det finnes mange ulike prosjektverktøy for å strukturere prosess og informasjon. Det viktigste er at det er enighet om hvilket verktøy som skal brukes – og at de brukes, av alle involverte i prosjektet. Prosjektlederen kan gi gode råd i valg av system og metodikk og sørge for at informasjonen er riktig og oppdatert.

Alle ovenstående punkter bidrar til at du får et godt prosjekt med god kontroll. Det vil spare deg for både tid og penger.

Hvordan gjør vi det i Appex?

I større prosjekter hos Appex er prosjektlederen din kontaktperson og skal være en brobygger mellom for eksempel utviklerne og deg. Vi ønsker at du skal føle det er trygt å stille alle mulige spørsmål uten å kunne noe om programmering.

Vi har utarbeidet vår egen metodikk som vi arbeider ut ifra. Denne tilpasses selvsagt deg som kunde, ingen prosjekter og behov er like.