Logo og visuell identitet

Appex har utformet ny logo og visuell identitet for Krisesenter Vest IKS.

Krisesenter Vest IKS ivaretar lovpålagte tilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Selskapet eies av 17 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordaland og dekker dermed regionens 180.000 innbyggere. Både kvinner, barn og menn får et bo- og dagtilbud hos Krisesenter Vest.

Bakgrunn for prosjektet

Krisesenteret ble etablert av en kvinnegruppe på 80-tallet og har tradisjonelt bestått av frivillige kvinner som har hjulpet andre kvinner. Senere har imidlertid det offentlige satt større krav til formell kompetanse og at tilbudet skal gjelde både kvinner, barn og menn. I denne sammenheng ble senteret formalisert i Krisesenter Vest IKS i 2011.

Logoen og senterets visuelle uttrykket traff dermed ikke lenger målgruppen. Det ble besluttet å utforme en ny visuell identitet som symboliserer hvem Krisesenter Vest er og gjør i dag.

Den nye logoen

Nedenfor kan du se en animasjon som viser resultatene fra prosessen, fra workshops med ansatte, research og analyse, til selve identitetsarbeidet og fram til den ferdige logoen.

Vårt utgangspunkt er en form som både kan symbolisere en svane (stolthet, klokskap og verdighet) og en krystall (forståelse, sympati, klarhet, innsikt og veiledning).

Formen blir til en sommerfugl (som kan speile utvikling, transformasjon, håp og selvinnsikt) og leder ut i en diamant (som er uovervinnelig og som har innsikt, visdom, energi og livskraft) og til slutt en lotusblomst (som er selve livet, lykke, godhet og renhet).

Oppsummert er målet at logoen skal formidle kompetanse, engasjement, støtte og håp. De samme nøkkelordene som Krisesenter Vest har identifisert som viktige for dem.

Designelementene

En visuell identitet skal også gjenkjennes uten at logoen nødvendigvis fremkommer. Designelementene, inkludert font og farger, er derfor viktige byggesteiner i enhver identitet.

I fargepaletten til Krisesenter Vest har vi valgt lilla (som symboliserer fred og oppgjør), grønn (som symboliserer vekst og håp) og orange (som symboliserer kraft og livsglede).

Vi har også etablert en spesialtilpasset foto-serie sammen med fotograf Anne Lise Norheim. I tillegg har vi utarbeidet tekster som går igjen på senterets materiell, som for eksempel årsberetning, bekledning, visittkort, plakater etc.

Det har vært en fryd å jobbe ut vår nye logo og identitet sammen med Appex. Vi har blitt godt ivaretatt gjennom hele prosessen og synes resultatet er veldig bra!

Britt Helen Aasbø, daglig leder

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.