Skyløsning for lading av elbiler

Appex har bistått LBC Cloud med utvikling av en skyløsning for energistyring av elbil-lading. Konseptet har fått navnet Borettslad og forhandles av Schneider Electric.

Utfordringen

Etter en sterk økning i salg av El-biler i Norge så LBC Cloud behovet for et system som sikret effektiv samtidig lading i et ladeanlegg. I tillegg hadde brukerne selv behov for å lese av og betale for faktisk strømforbruk.

Løsningen

LBC Cloud, som består av grunderne Lars Eirik Støle og Ronny Torgersen, har derfor utviklet en programvare for energistyring som sikrer rettferdig og effektiv lading i borettslag, sameier og bedrifter. Borettslad, som løsningen heter, kan brukes i både små anlegg med få biler og store anlegg med flere hundre biler som lader samtidig.

Appex har bistått med utvikling for å ta programvaren ut i skyen og har hatt særlig fokus på skalerbarhet og sikkerhet.

Slik fungerer Borettslad

Animasjonen ovenfor, som også er produsert av Appex, viser hvordan tilgjengelig strøm fordeles til bilene. Den første bilen får tildelt all tilgjengelig kapasitet, men når flere biler lades samtidig sørger programvaren for at kapasiteten fordeles mellom dem.

Borettslad kommuniserer med mange ladere samtidig uten at dette blir en flaskehals. Løsningen samler inn data fra alle ladeøktene som igjen kobles til brukerne og danner grunnlag for rapportering og fakturering. Konseptet er også et samarbeid med Schneider Electric som leverer maskinvaren til ladestasjonene og strømstyringsenhetene.

Appex består av meget kompetente folk som har gitt oss uvurderlig hjelp i arbeidet med utviklingen av Borettslad.

Lars Eirik Støle, LBC Cloud

Teknologi

I dette prosjektet har vi benyttet Azure IoT Hub som kommunikasjonsmetode mot ladeanleggene. Vi har lagt til rette for toveis-kommunikasjon med laderne, nærmest i sanntid, slik at de fortløpende rapporterer status til skyløsningen. Brukerne kan dermed låse opp og aktivere ladere direkte i skyløsningen gjennom Borettslad-appen.

API’et er et REST API utviklet med ASP.Net Core. I tillegg til Azure IoT har vi også tatt i bruk et bredt spekter av andre tjenester som Microsoft Azure tilbyr for å bygge et sikkert og skalerbart API. Løsningen forhandles av Schneider Electric.

Omtale i media

Media har også fattet interesse for løsningen, blant annet Haugesunds Avis.

Ikoner og animasjoner

Appex har også produsert grafiske elementer og flere animasjoner til borettslad.no

Se mer på borettslad.no

La oss ta en prat!

Har du et prosjekt på gang? Skriv inn din e-post­adresse, så tar vi kontakt.

"*" obligatorisk felt