Hvordan lage en nettside som skaper resultater

Med Facebook og Youtube som målestokk ligger forventningene høyt hos besøkende på din nettside i dag, hva må til?

Grundig forarbeid og solid håndverk i hele utviklingsprosessen er nøkkelordene, og i dette blogginnlegget vil vi gå gjennom de viktigste punktene som må sikres for at investeringen du gjør skal gi best mulig avkastning.

Analyse

Dersom du har en eksisterende nettside er et godt sted å begynne å se på trafikken. Forhåpentligvis har du vært smart og satt opp Google Analytics eller annet analyseverktøy, som vil gi et veldig bra datagrunnlag.

Start med å identifisere de sidene som er mest besøkt, hvor lang tid brukerene er inne på nettsiden din, samt demografien til de besøkende. Du ønsker å danne deg et bilde av hvem de besøkende er, hva de ønsker å oppnå og hvor godt de lykkes med dette.

Videre bør man definere de aller viktigste oppgavene som nettsiden skal utføre for de besøkende. Dette kan f.eks være å «bestille kiropraktortime», «kjøpe strikkeoppskrifter», «sende prisforespørsel» eller «bruke kontaktskjema».

En nettside kan ha flere oppgaver og man bør da finne prioriteringen mellom disse.

Mål

Etter analysen bør du sette opp noen konkrete mål på hva suksess innebærer i prosjektet. Mål kan for eksempel være å øke sidevisninger med 20% eller å forlenge gjennomsnittlig besøkslengde på nettsiden med 30 sekunder.

Enda bedre er det om man kan sette mål som lettere kan knyttes til konkrete verdier for bedriften.

For mange B2B nettsider er kontakthenvendelser den siste salgsutløsende interaksjonen besøkende gjør. I Google Analytics kan man enkelt sette opp dette som en konvertering og tilegne dette en kroneverdi.

Et veldig konkret mål kan da være å oppnå konverteringer med en verdi på, la oss si 250.000,- før året er over. Aller helst burde dette også vært koblet til bedriftens CRM-system som lar deg spore hvilke henvendelser som resulterer i faktiske salg. Da blir det veldig enkelt å sette en korrekt gjennomsnittlig verdi på hver konvertering, samt at du får et tydelig bilde på ROI (return-of-investment).

Innholdsstrategi

Både innad i bedriften, men også utad mot kunder, er det en stor fordel å ha en tydelig strategi som kan guide innholdsproduksjonen for bedriften. Hvilke plattformer skal man være tilgjengelige på, samt hva og hvordan skal man kommunisere i de ulike kanalene?

Dersom du er tilstede på Facebook er det gjerne lurt å ha en mer uformell tone her, både i form av innhold som legges og sjargong. På en nettside er man dog bedre tjent med en mer konservativ og formell tilnærming. Videre bør du definere hvilken rolle nettsiden skal ha i miksen av kanaler. Et vanlig utgangspunkt er at nettsiden skal være «huben» som de andre kanalene skal drive trafikk mot, og som et viktig salgsutløsende ledd.

Innholdsstragien bør være konkret nok slik at alle ansatte som bidrar med innhold lett kan bidra på riktig sted og vis, samtidig som innhold støtter opp om bedriftens identitet.

Innholdsarkitektur

Med nettsidens rolle tydelig definert kan du starte prosessen med å kartlegge hvilken informasjon som skal være tilgjengelig. Det er viktig å ha fokus på hvilket innhold som er viktig for målgruppen. Bruk innsikten fra analysen av eksisterende trafikk. Deretter begynner du å skisse ut et sidekart. De aller viktigste sidene bør settes øverst i dette hiearkiet, i hovedmenypunkter som er lett tilgjengelige.

Videre kan man sette opp et godt hierarki som brukerene intuitivt kan navigere i for å finne informasjon også lengre nede i strukturen.

Innhold – tekst

Grunnmuren på et bra nettsted er godt innhold, og først og fremst tekst. Teksten bør være velformulert og på et nivå som dine besøkende er komfortable med, ikke bruk tunge faguttrykk om det ikke er nødvendig. Det er også viktig å finne en balanse mellom å gi besøkende den informasjonen de søker etter, uten at det blir lange avhandlinger om hvert emne.

Tekstformatering spiller også en viktig rolle, og man bør benytte seg av headinger (h1-h6), fet tekst (strong) og lister (ul+ol). Litt arbeid her gjør både teksten lettere å scanne, samt det vil bedre det visuelle utrykket og ikke minst rangeringen innholdet får hos Google.

Innhold – bilder

Bilder kan brukes både informativt og som et virkemiddel for å skape følelser og oppmerksomhet hos dine besøkende. Kvaliteten på bildene vil ha stor betydning på inntrykket som skapes av bedriften din, enten det gjelder produktbilder, stemningsbilder eller bilder av dine ansatte.

Legg litt ressurser her, det vil hjelpe mye på helhetsinntrykket.

Innhold – video

En godt produsert video kan være et veldig effektivt hjelpemiddel, enten det er for å gi en rask presentasjon av bedriften, eller å vise frem fordelene ved et produkt eller tjeneste.

Nettbrukere ønsker i økende grad å gjøre seg orientert ved å se en beskrivende video i stedet for å lese om emnet. Undersøkelser har også vist at bruk av video kan øke konverteringsraten dramatisk, og vil også hjelpe på rangeringen i søkemotorer.

Brukeropplevelse

For å skape en god brukeropplevelse bør du starte med å jobbe frem de grunnleggende ideene på et nokså abstrakt plan, gjerne i form av skisser/wireframes enten på papir eller digitalt. Dette gir mulighet til enkelt å prøve frem ulike ideer, uten at man trenger å henge seg opp i farger, bildevalg og typografi.

Utganspunktet for arbeidet bør være å gjøre det så enkelt som mulig for brukerne å utføre hovedoppgavene du definerte i analyse-fasen, samt at løsning og navigasjon skal være intuitiv i bruk. Veien frem til salgsutløsende handlinger må planlegges grundig, og call-to-actions bør være velplasserte.

Lag gjerne en prototype for å teste om du er på rett spor her.

Innholdsbehandling (CMS)

For å enkelt la dine ansatte publisere nytt innhold og vedlikeholde eksisterende innhold bør du velge et godt CMS (Content Management System). I Appex har vi lagt vår elsk på WordPress, som 25% av nettsidene i verden benytter.

WordPress er solid, brukervennlig, fleksibelt og basert på åpen-kildekode. I tillegg gir WordPress mulighet for innholdstyper med de feltene som behøves. Dette gjør det enkelt å strukturere data.

Dersom man f.eks ønsker å vise et sortiment av stiger, kan stiger opprettes som en egen innholdstype. Her kan man da legge inn egne felt for «høyde», «bredde», «antall trinn» og «vekt». Når nettsiden programmeres kan disse feltene brukes til sortering og filtrering av produktutvalget.

Innholdsbehandlingssystemet vil i de fleste tilfeller også definere rammeverket man programmerer front-end delen av nettsiden i. Det er derfor viktig å velge et CMS som har fremtiden foran seg, slik at man ikke blir fastlåst med tanke på videreutvikling senere dersom utviklingen av systemet skulle stoppe opp.

Webdesign

Førsteinntrykket er avgjørende når potensielle kunder skal bestemme seg for om de ønsker å bruke tid på din nettside, eller om de går videre til neste resultat i søkemotoren. Det er viktig å fremstå som både profesjonell og moderne for å gi trygghet til dine besøkende.

Designet på nettsiden settes opp i fortsettelsen av arbeidet som ble gjort på brukeropplevelse/wireframes. Her vil man raffinere og finslipe visuell fremtoning og layout. Ved hjelp av nøye utvalgte farger, typografi, bilder og grafiske elementer kan man skape en solid digital fasade for bedriften.

En god designer vil naturligvis sørge for at alt dette henger sammen med bedriftens grafiske profil, som hjelper til å skape en rød tråd i hele kundereisen. Det er også viktig å ta høyde for forskjellige skjermstørrelser slik at innhold og grafiske elementer fungerer og ser bra ut uavhengig av hvilken enhet og plattform den besøkende benytter.

Programmering

Det er programmererens oppgave å sørge for at all funksjonalitet fungerer knirkefritt på nettsiden. Det er også veldig viktig at ytelsen er optimalisert, både for å gi en god opplevelse til brukerene men også fordi Google straffer trege nettsider i sine algoritmer.

Særlig er det viktig at ytelsen optimaliseres for mobil, hvor man ofte har begrenset båndbredde i form av dårlig mobildekning.

Eksempelvis bør mobilbrukere få bilder i mindre størrelse enn de som besøker nettsiden på desktop. Videre er det viktig at all kode er gjennomtenkt og godt strukturert, både for å minimere feil, men også for å sørge for at eventuell videreutvikling på løsningen blir en smertefri og kostnadseffektiv erfaring.

Brukertest

Når man har en fungerende beta-versjon av nettsiden, bør man la brukere i målgruppen teste denne. Gi brukerene oppgaver å utføre på nettsiden, og gjør observasjoner i form av hva de finner frustrerende, samt hva som fungerer bra.

Problemområder som avdekkes utbedres og brukertestene gjennomføres på nytt. Forbedringene man gjør i denne fasen vil uten tvil ha stor effekt på både konverteringsraten og brukervennligheten i løsningen, og sørge for at målene en satte opp i starten av prosjektet lettere nås.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

For å optimalisere nettsiden for mest mulig organisk trafikk fra Google, er det viktigste du kan gjøre å skrive gode tekster. Ordene man velger i overskrifter og tekst forøvrig bør inneholde nøkkelord som dine potensielle kunder vil bruke når de søker etter tjenester eller produkter du tilbyr.

Det er også viktig å følge best-practises i forhold til den tekniske biten av søkemotoroptimalisering (SEO). Eksempelvis har Google uttalt at de vil straffe nettsteder som ikke laster raskt på mobil, ved å plassere de lavere i søkeresultatene.

Nettsidene dine bør derfor være optimalisert for mobil.

Tilgjengelighet

Alle nye IT-løsninger som leveres i dag skal følge reglene for universell utforming. Viktige punkter her er fargekontraster, tekststørrelser, tilstrekkelig store trykkflater og mulighet for tastaturnavigasjon og kompabilitet med skjermlesere.

Trafikk

Når nettsiden er lansert bør du jobbe for å drive inn trafikk. Her kan både organisk trafikk og betalt trafikk fra Google, Facebook og andre være bidragsytende. For mange kunder blir trafikk fra sosiale medier stadig viktigere, så også her bør du undersøke potensialet. Et godt nettsted med solid innhold fortjener mye trafikk.

Veien videre

Det er også viktig å ikke anse jobben som gjort når den nye nettsiden er på luften. Det er nødvendig å kontinuerlig jobbe med å legge ut nytt relevant innhold og holde eksisterende informasjon oppdatert. Både på teknisk- og det visuelle plan skjer utviklingen utrolig raskt på nettet, og løsninger vil fort virke utdaterte dersom man ikke jobber med forbedringer underveis.

Gjør gjerne opp status en gang i halvåret, identifiser forbedringsområder og implementer mindre oppgraderinger. Dette vil sørge for at du får en nettside som kan leve mye lengre, og gir bedre avkastning underveis.

Lykke til!

Du kan se eksempel på noen av våre løsninger her:

Haugesund Lufthavn Karmøy
Røvær Havbrukssenter
Sola Strand Hotel
Kite Kommunikasjon
Deep Ocean

Oppsummert