Når bedriften flyttes til hjemmekontor

Koronaviruset har flyttet næringslivet til hjemmekontor. Her er tre tips fra Appex for å unngå at arbeidsflyten stopper opp.

Samfunnet rundt oss stenger dørene, folk har flyttet PCen hjem og mange er redde for jobbene sine. I krisesituasjoner er pålitelig internkommunikasjon avgjørende for å opprettholde motivasjonen hos de ansatte. Samtidig må kundene vite hvordan de skal forholde seg til deg som leverandør. Hvordan løser du det uten fysisk å være tilstede?

Her er tre tips for å unngå at arbeidsflyten stopper opp i koronasituasjonen.

1. Gode kommunikasjonskanaler

Dette er tiden for å investere i gode løsninger for videomøter. Ikke alle er glad i denne møteformen, men de fleste er imponert over smidigheten den representerer når man først har blitt vant til det. Videomøter er et viktig verktøy for å sikre fremdrift i prosjekter uten å møtes fysisk. Internt er det viktig for å opprettholde den enkeltes følelse av samhold og personlig dialog. Jo lengre vi blir sittende hjemme, jo viktigere er sistnevnte.

I Appex bruker vi både Slack og Teams. Microsoft har gjort Teams gratis i forbindelse med korona.

2. Tydelig internkommunikasjon

Unntakstilstand representerer usikkerhet og behovet for en tilstedeværende ledelse øker. Dette er en åpenbar utfordring fra hjemmekontor. Nøkkelen er å etablere deg selv som hovedkilde til informasjon ved å gi hyppige og tydelige statuser.

Tydelig kommunikasjon starter med konklusjonen. Hva skjer og hvorfor? Tenk gjennom hva du ønsker å fortelle og hva du vil at mottakeren skal sitte igjen med. Bruk et enkelt og klart språk. I tillegg er det viktig å tenke på at informasjon per e-post eller via video fjerner noe av det personlige touchet som finnes i en dialog, og ordvalg og formuleringer blir desto viktigere. Følg opp videomøter med en skriftlig oppsummering og sørg for at det skriftlige levner minst mulig frihet for individuell tolkning.

Skal du formidle dårlige nyheter? Tenk over formuleringene, men prioriter tydelighet over tilsløring. De fleste takler skuffelser godt, så lenge de vet hva de har å forholde seg til.

3. En oppdatert nettside / oppdaterte digitale kanaler

Myndighetene har bedt oss om å holde oss i ro og vi vet ikke hvor lenge situasjonen varer. Det betyr at ditt viktigste informasjons- og kontaktpunkt mot kundene er nettsiden din og de sidene du eventuelt administrerer i sosiale medier. Samtlige plattformer må være oppdatert og de må representere noe du ønsker å assosiere deg med.

Omfanget av dette rådet avhenger av virksomheten din. Driver du butikk vil det være fordelaktig å flytte salgsinnsatsen til nettet. Selger du tjenester må du sørge for at informasjonen din er krystallklar og selgende. Det er også vesentlig at kundene dine finner deg når de søker etter dine tjenester på nett.

Appex og koronaviruset

I Appex har vi flyttet alle som kan til hjemmekontor. Vi forholder oss til myndighetenes klare anbefaling om å begrense sosiale kontaktpunkter, og sørger samtidig for tryggere arbeidsforhold for de som må være på kontoret. Vi holder hjulene i gang og kan bistå med samtlige tjenester over, både oppsett av system for videomøter, kommunikasjonsrådgivning, digital markedsføring og nettsider.

Ta kontakt med oss via telefon eller e-post, vi står klare for å hjelpe deg!

I mellomtiden – take care ❤

Linda er teamleder Kommunikasjon i Appex. Som kommunikasjonsrådgiver leverer hun tjenester innen strategi- og omdømmebygging, mediehåndtering og budskapsutvikling.

Trenger du hjelp, eller lurer du på noe? Skriv inn din e-postadresse og Linda tar kontakt med deg.