Kreftomsorg Rogaland

Til: Kreftomsorg Rogaland    Fra: Appex

Appex Charity

Hvert år gir vi et prosjekt i julegave til et godt formål – vi kaller det Appex Charity. I fjor støttet vi Foreningen Haugesund-Rotifunk ved å gi dem et nytt nettsted og visuell identitet. I år støtter vi Kreftomsorg Rogaland, ved å sette fokus på kreftomsorg i dokumentarfilmen ”Du har kreft”.

Filmen er ferdig våren 2017 og målet er å få vist den på nasjonalt TV. Du kan imidlertid allerede nå se en liten forsmak nedenfor. Som du vil se ble dette prosjektet mye mer enn et ordinært filmprosjekt for Appex’er og multimediamann Eivind J.W. Fiksdal.

Vi er så takknemlige for at det finnes mennesker i virksomheter som Appex, som ønsker å være med å gjøre en forskjell. Kreft angår oss alle og i løpet av livet blir vi enten kreftsyke selv eller nær pårørende. Vi håper at dokumentaren får den oppmerksomheten den fortjener.

— Jannicke Haugan, Kreftomsorg Rogaland
https://vimeo.com/196703858

Om filmen

Dokumentarfilmen ”Du har kreft” setter søkelyset på hvordan det er å motta den vonde beskjeden. Hvordan forandrer denne diagnosen livet til den som får sykdommen?

Medisinsk har vi blitt flinkere og flinkere til å behandle kreft. Dette er selvsagt helt fantastisk, men det medfører også at flere og flere pasienter må leve lenger med usikkerheten. Hva gjør så helse-norge for å hjelpe pasienter og pårørende psykologisk og psykososialt? Hvilken plan har helse-norge for å bli bedre?

Dokumentaren er viktig fordi norsk helsetjeneste må anerkjenne at vi er hele mennesker og dagens nasjonale tilbud ikke er godt nok. Vi setter søkelys på viktigheten og betydningen av psykososiale helsehjelp. Med i filmen er Helseminister Bent Høie (H) som må svare på spørsmål om kreftomsorg i Norge, her ser du ham sammen med filmskaperen Eivind Fiksdal fra Appex.

Om Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland (KOR) er en unik organisasjon som gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte. I tillegg tilbyr organisasjonen sosiale aktiviteter. Kreftomsorg Rogaland er eneste organisasjon av sitt slag i Norge.

KOR er et resultat av et lokalt spleiselag, der driften i hovedsak sikres gjennom samarbeidspartnere i næringslivet, gaver og medlemskap. Tilbudene er gratis for brukerne.

Kreftomsorg Rogaland har i lang tid arbeidet for at denne tematikken skal løftes på den nasjonale helsedagsorden. Det har også vært ønsket at det skulle bli laget en dokumentar om dette temaet.

Tusen takk til alle i Appex! Vi gleder oss til lanseringen våren 2017. Sammen skal vi gjøre en forskjell for enda flere!

— Jannicke Haugan, Kreftomsorg Rogaland