Karl-Johan Ferkingstad til Appex!

Karl-Johan Ferkingstad er ansatt som Leder for utvikling i Appex!

Karl-Johan er 42 år gammel, fra Avaldsnes på Karmøy, men bor nå på Kolnes. Han har en bachelor i Telekommunikasjon fra Universitetet i Agder.

Karl-Johan har 16 års erfaring fra IT-bransjen, både fra leverandør- og kundesiden.

De siste 7 årene har han jobbet innen olje og gass og hatt ulike lederstillinger i Aibel, først i IT avdelingen med ansvar for blant annet applikasjonsdrift/utvikling og de siste årene som leder for et team på rundt 85 ansatte innen Engineering.

Hans erfaring med å lede store kunnskapstunge team og evne til å skape resultater gjennom andre passer oss veldig godt!

karl_johan_web

I Appex har jeg fått drømmerollen, å være med å videreutvikle et meget kompetent og veldrevet utviklingsmiljø samtidig som jeg får jobbe ut mot både nye og eksisterende kunder var det som trigget meg. Dette ser jeg virkelig fram til!

Vi gleder oss til å få Karl-Johan på laget, han starter allerede 5. januar.