Åkrehamn Vekst

Appex har designet og utviklet nytt nettsted for Åkrehamn Vekst.

Åkrehamn Vekst er en handel- og næringsforening som jobber for å skape gode forhold for næringene i Åkrehamn og områdene rundt. Vi har hatt et godt samarbeid i mange år, og i dag lanserte vi nytt nettsted.

Utviklingen i verden går fortere og fortere, det gjelder også på nettsiden med markedsføring på sosiale medier og nettsider. Vi må være med og gå i takt med utviklingen dersom vi skal nå frem med vårt budskap.

— Per Inge Eriksen, daglig leder i Åkrehamn Vekst

akrehamn-vekst.no

Nettstedet inneholder mye informasjon, nyheter og blogginnlegg. Appex og Åkrehamn Vekst har sammen hatt et stort fokus på å strukturere innholdet, holde det oversiktlig og at det skal være enkelt å finne det du leter etter.

Forsiden på nettstedet er fleksibel og dynamisk. Åkrehamn Vekst kan endre rekkefølge og størrelsen på «boksene» slik de ønsker og kan dermed til enhver tid løfte frem det innholdet som er viktigst.