Appex ønsker å ta samfunnsansvar og støtte bredden i det lokale engasjementet som bidrar til vekst og utvikling i regionen vår. Det gjør vi gjennom sponsorkonseptet Appex Boost.

Vi tar nå imot søknader for 2019

Det er våre ansatte som forvalter midlene i Appex Boost. I 2019 har vi satt av kr. 5.000,- pr. ansatt – totalt kr. 200.000,-.

Fristen for å søke om støtte er 31. august 2019. Godkjente søknader presenteres for våre ansatte, som deretter velger hvem som skal tildeles sponsorat og hvor mye hver enkelt organisasjon får tildelt. Sponsoratene er tilgjengelige i september.

Retningslinjer for Appex Boost

 • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 • Organisasjonen kan ikke være privatperson eller kommersiell virksomhet.
 • Organisasjonen kan ikke være av politisk art.
 • Organisasjonen må ha lokal forankring i Haugesundregionen.
 • Søknaden må sendes inn av daglig leder eller hovedkontakt i organisasjonen.
 • Minste tildeling er kr. 5.000,- (1 ansatt sin stemme).
 • Organisasjoner som får tildelt midler blir kontaktet i august for praktisk gjennomføring av sponsorat.
 • For at søknaden skal bli godkjent må alle feltene fylles ut.
 • Utover allerede etablerte større sponsoravtaler tildeler Appex kun sponsormidler gjennom Appex Boost.
 • Søknadsfristen er 31. august 2019.

Søknadsskjema Appex Boost

 • Kontaktperson for organisasjonen

 • Du må være over 18 år
 • Om organisasjonen som søker støtte

 • Organisasjonen vi gir støtte til må være lokalt forankret (det vil si tilhøre Haugesundregionen)
 • Austrheim skolekorps på Bleikemyr
 • Dette bruker vi i vår presentasjon av din organisasjon dersom den blir tildelt støtte. Logoer bør være vektoriserte.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, png, pdf, .
  • Skriv litt om hvem dere er, hva dere holder på med, hvor mange medlemmer dere har og andre ting dere ønsker at vi skal vite.
  • Søknad

  • Skriv litt om hvorfor dere trenger støtte, hvilken tidsplan dere har og andre ting vi bør vite om.
  • For eksempel trykk på drakter, annonse i blad. Hvilke andre typiske ting? Hvilke eventuelle ekstrakostnader vil dette medføre for Appex?

  Appex Boost 2018

  I 2018 støttet vi følgende lokale lag og foreninger. Gratulerer!

  achievers-thebeast
  haugesundhockey
  haugesundturistforening
  kopervikfestivalen
  nord
  skudenesil