Appex ønsker å ta samfunnsansvar og støtte bredden i det lokale engasjementet som bidrar til vekst og utvikling i regionen vår. Det gjør vi gjennom sponsorkonseptet Appex Boost.

Søknadsfristen er nå utgått

Fristen for å søke om støtte var 31. august 2019. Godkjente søknader presenteres nå for våre ansatte, som deretter velger hvem som skal tildeles sponsorat og hvor mye hver enkelt organisasjon får tildelt.

Sponsoratene er tilgjengelige i september. I 2019 har vi satt av kr. 5.000,- pr. ansatt – totalt kr. 200.000,-.

Retningslinjer for Appex Boost

  • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
  • Organisasjonen kan ikke være privatperson eller kommersiell virksomhet.
  • Organisasjonen kan ikke være av politisk art.
  • Organisasjonen må ha lokal forankring i Haugesundregionen.
  • Søknaden må sendes inn av daglig leder eller hovedkontakt i organisasjonen.
  • Minste tildeling er kr. 5.000,- (1 ansatt sin stemme).
  • Organisasjoner som får tildelt midler blir kontaktet for praktisk gjennomføring av sponsorat.
  • For at søknaden skal bli godkjent må alle feltene fylles ut.
  • Utover allerede etablerte større sponsoravtaler tildeler Appex kun sponsormidler gjennom Appex Boost.
  • Søknadsfrist 31. august 2019.

Appex Boost 2018

I 2018 støttet vi følgende lokale lag og foreninger. Gratulerer!

achievers-thebeast
haugesundhockey
haugesundturistforening
kopervikfestivalen
nord
skudenesil