Appex ønsker å ta samfunnsansvar og støtte bredden i det lokale engasjementet som bidrar til vekst og utvikling i regionen vår. Det gjør vi gjennom sponsorkonseptet Appex Boost.

Midlene for 2017 er nå tildelt, og det er nå åpnet for å søke for 2018

Det er våre ansatte som forvalter midlene i Appex Boost og som velger hvem vi skal støtte. Vi er overveldet over responsen og kan stolt fortelle at vi i 2017 støtter følgende lokale lag og foreninger. Gratulerer!


achievers-thebeast
haugesunddrillkorps
haugesundhockey
haugesundturistforening
kopervikfestivalen
nord
rodekorskarmoy
skudenesil


Appex Boost 2018

Det er våre ansatte som forvalter midlene i Appex Boost og i 2018 har vi også satt av kr. 5.000,- pr. ansatt, totalt kr. 200.000,-. Vi inviterer lokale lag og foreninger til å sende inn sin søknad!

Godkjente søknader presenteres deretter for våre ansatte som velger hvem som skal tildeles sponsorat og hvor mye hver enkelt organisasjon får tildelt. Sponsoratene er tilgjengelige i september.

Retningslinjer for Appex Boost

 • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
 • Organisasjonen kan ikke være privatperson eller kommersiell virksomhet
 • Organisasjonen kan ikke være av politisk art
 • Organisasjonen må ha lokal forankring i Haugesundregionen
 • Søknaden må sendes inn av daglig leder eller hovedkontakt i organisasjonen
 • Minste tildeling er kr. 5.000,- (1 ansatt sin stemme)
 • Organisasjoner som får tildelt midler blir kontaktet i august for praktisk gjennomføring av sponsorat
 • For at søknaden skal bli godkjent må alle feltene fylles ut
 • Utover allerede etablerte større sponsoravtaler tildeler Appex kun sponsormidler gjennom Appex Boost

Fyll ut skjemaet nedenfor og send inn din søknad.

Søknadsskjema for Appex Boost

 • Kontaktperson for organisasjonen

 • Om organisasjonen som søker støtte

 • Organisasjonen vi gir støtte til må være lokalt forankret (det vil si tilhøre Haugesundregionen)
 • Austrheim skolekorps på Bleikemyr
 • Dette bruker vi i vår presentasjon av din organisasjon dersom den blir tildelt støtte. Logoer bør være vektoriserte.
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, png, pdf, .
  • Skriv litt om hvem dere er, hva dere holder på med, hvor mange medlemmer dere har og andre ting dere ønsker at vi skal vite.
  • Søknad

  • Skriv litt om hvorfor dere trenger støtte, hvilken tidsplan dere har og andre ting vi bør vite om.
  • For eksempel trykk på drakter, annonse i blad (hvilke andre typiske ting? Hvilke eventuelle ekstrakostnader vil dette medføre for Appex)