Appex ønsker å ta samfunnsansvar og støtte bredden i det lokale engasjementet som bidrar til vekst og utvikling i regionen vår. Det gjør vi gjennom sponsorkonseptet Appex Boost.

Søknadsfristen for 2018 var 31. august og midlene er nå tildelt.

___

Det er våre ansatte som forvalter midlene i Appex Boost og som velger hvem vi skal støtte. Vi er overveldet over responsen og kan stolt fortelle at vi i 2018 støtter følgende lokale lag og foreninger. Gratulerer!

achievers-thebeast
haugesundhockey
haugesundturistforening
kopervikfestivalen
nord
skudenesil

Appex Boost 2018

Det er våre ansatte som forvalter midlene i Appex Boost og i 2018 har vi også satt av kr. 5.000,- pr. ansatt, totalt kr. 200.000,-.

Godkjente søknader presenteres deretter for våre ansatte som velger hvem som skal tildeles sponsorat og hvor mye hver enkelt organisasjon får tildelt. Sponsoratene er tilgjengelige i september.

Retningslinjer for Appex Boost

  • Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  • Organisasjonen kan ikke være privatperson eller kommersiell virksomhet
  • Organisasjonen kan ikke være av politisk art
  • Organisasjonen må ha lokal forankring i Haugesundregionen
  • Søknaden må sendes inn av daglig leder eller hovedkontakt i organisasjonen
  • Minste tildeling er kr. 5.000,- (1 ansatt sin stemme)
  • Organisasjoner som får tildelt midler blir kontaktet i august for praktisk gjennomføring av sponsorat
  • For at søknaden skal bli godkjent må alle feltene fylles ut
  • Utover allerede etablerte større sponsoravtaler tildeler Appex kun sponsormidler gjennom Appex Boost