Lag løsninger som kundene dine elsker

Dagens bedrifter møter på mange utfordringer. Endringer i kundebehov, økt konkurranse og nye teknologier øker kravet til gode løsninger. For å ta riktige valg må man ha fokus, og aldri miste synet av det viktigste – nemlig kunden.

Det er derfor vi alltid tar parti med kundene dine – de vet best! Viktigheten av et godt forarbeid er derfor nøkkelen. Men det finnes et mangfold av utfordringer, og prosessen for hvordan man angriper disse må justeres etter behov og omfang.

I Appex har vi tverrfaglige team som utfordrer det etablerte, bringer inn nye tanker og ser nye muligheter.

Innsikt

Når kundene dine er fornøyde med dine tjenester eller produkter, vil bedriften din også lykkes. Derfor er det helt naturlig å starte med å forstå kundene dine – enten du kaller dem forbrukere, brukere, ansatte eller samarbeidspartnere.

Hvem er de? Hva er de opptatt av? Hvilke behov har de? Hvilken relasjon har de til bedriften?

Det er viktig å forstå bransjen, bedriften og konkurrentene, samt markedet for øvrig – slik at vi sikrer oss et godt grunnlag for videre arbeid.

Strategi

En strategi handler om å ta valg og prioritere. Gjerne har du allerede en strategi vi kan følge. Hvis ikke hjelper vi deg å utarbeide den.

Husk at en strategi er ingen god strategi om du vil være alt for alle. Vi må prioritere hvilke mål vi skal nå, hvem er det vi skal «snakke» til, hvilket innhold som er viktig, og andre vesentlige faktorer. Valgene oppsummeres i en strategi, enten det være seg en merkevarestrategi, IT-strategi, kommunikasjonsstrategi eller noe helt annet.

Felles for dem er at strategien er veikartet som beskriver hvordan vi skal nå målene på best mulig måte.

Idéarbeid

Med innsikt og strategi som et godt fundament, tar vi jobben videre med det kreative. Vi går sammen i team og myldrer for å komme frem til gode idéer og løsninger som skal løse dine utfordringer og behov.

Det at vi i Appex har en tverrfaglighet gir oss en stor styrke med at vi tenker litt annerledes – vi har ansatte med ulik bakgrunn og ulike fagområder som utfordrer hverandre og ser ting fra ulike perspektiv. Det bidrar til nytenkning.

Idéene blir presentert for deg i form av et utkast eller en skisse for gjennomgang.

Utforming

Når en løsning skal utformes, settes alle elementene sammen i en kontekst. Vi løser både innhold, design og funksjonalitet.

Vår tverrfaglighet gjør at du har tilgang på bred fagkompetanse, og kan forsikre deg om løsningen testes og optimaliseres for et resultat som kundene dine setter pris på. Det kan være seg en kampanje, en nettside, en visuell identitet, et system, en app – eller noe helt annet.

Implementering

Løsningen er ikke ferdig før den er klar til å lanseres for kundene dine. «God is in the details!». Vi tester og finpusser og gir oss ikke før alt er komplett.

Forvaltning

Vi lener oss ikke tilbake når løsningen er lansert. Vi må huske på at løsninger brukes og markedet endres. Det er derfor viktig at vi sammen er våkne for endringer i brukerbehov og eventuelle forbedringsmuligheter.

Om du har en utfordring og ønsker en løsning som kundene dine vil elske, ta kontakt med Kathrine så kan vi skape den sammen!