Får du mye spam?

Fikk en artig statistikk av gutta på vår avdeling for IT-drift i dag og måtte bare dele. Du tror det ikke før du ser det!

All e-post som vi leverer til våre kunder går først gjennom såkalte spam-filtre for å stanse uønskede meldinger. Statistikk fra disse filtrene de siste 30 dagene viser at hele 92,2% av meldingene som kommer inn er spam eller virus. WOW! 92,2%.

Det betyr altså at for hver e-post våre brukere mottar har vi stoppet eller tagget 9 andre som de ikke vil ha. Greit å vite når vi irriterer oss over en melding som mot formodning slipper forbi. Det kunne vært mye værre!

Statistikken viser også at vi de siste 30 dagene mottok 1,6 millioner e-poster til våre ca. 1.500 brukere. 1,2 millioner av disse var åpenbar spam og vi beskyttet brukerne ved å stoppe meldingene før de i det hele tatt kom fram til innboksen og ble et problem.

Med andre ord heftig mye e-post som flyter der ute. Den røde streken nedenfor viser også at omfanget av uønsket e-post går litt i bølger, men har tatt seg kraftig opp de siste dagene.

Slik virker spam-filtrene

Hver eneste e-post som går gjennom Appex sine servere blir analysert og får en «spam-score» som sier noe om sannsynligheten for at meldingen er uønsket.

Ved høy score stoppes meldingen der og da og kommer aldri fram til mottakeren. Dette er tilfelle for helt åpenbare spam-meldinger og meldinger som inneholder virus.

Meldinger med lavere score merkes med [SPAM] i emnefeltet og slippes videre til mottakeren. Man kan da velge å lage regler i e-post programmet for automatisk fjerning av disse, eller slette dem manuelt etter hvert som de er sjekket ut.