Kjære kunde

Vårt område for IT-drift, Appex Operations, blir en del av Nordlo!

Det er en glede å kunne informere om at Appex Operations blir en del av Nordlo. Nordlo er en nordisk – og lokal – IT leverandør med 665 ansatte og 38 avdelingskontor, bygget opp hovedsakelig i Sverige. Nå står Norge for tur og Appex Operations blir med i tidlig fase for å bidra til å bygge et kraftfullt nordisk IT-driftselskap til det beste for både kunder og ansatte.

Det er kun Appex sin avdeling for IT-drift som blir en del av Nordlo. Øvrig virksomhet innen kommunikasjon, web- og systemutvikling fortsetter i Appex som før. Selskapene Assist og Garp fortsetter også i Appex Gruppen som før.

I tillegg til 12 ansatte blir partner Tore Solberg med over til Nordlo. Han har ledet Appex Operations helt siden starten og blir nå daglig leder i Nordlo Haugesund. Eierne i Appex AS blir deleiere i Nordlo og selskapene kommer til å samarbeide tett.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Overtakelsen medfører ingen endringer for deg. I Nordlo Haugesund vil du treffe på de samme flinke menneskene, du vil ha de samme kontaktpunktene, motta de samme tjenestene og den samme gode servicen.

Support og helpdesk vil bemannes av samme personell og være lokalisert i Haugesund som i dag.

Nordlo er, i likhet med Appex, alltid opptatt av å sette dine kundeinteresser først, og vi vil derfor fortsatt jobbe for å være en langsiktig partner for deg ved å levere moderne IT-tjenester som fungerer både i hverdagen og i fremtiden. For å kunne gjøre dette effektivt har Nordlo en styringsmodell hvor business gjøres lokalt og beslutninger tas lokalt.

Vi tror at for IT-drift er et større nordisk fokus og lokal forankring med nærhet til kunder måten å lykkes på. Derav også navnet Nordlo, som står for Nordisk og lokal.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid!

Med vennlig hilsen