Appex lager Mars

På oppdrag fra Smau Media og The Naveblues 3D-animerer vi planeten Mars.

Til musikkvideo som Smau Media produserer for artisten The Naveblues ønsket de å få animert Mars til bruk i mange av scenene. Vår 3D-artist fikk oppgaven, og arbeidet er godt i gang.

Her får du se en skisse. Looks good? :-)

Visuelle effekter

Den grønne skjermen (green screen) skal erstattes av Mars-animasjonen. I redigering blir det grønne «keyet» bort. Da er det viktig å passe på at lyset er jevnt og ikke gir fra seg for mye spill, noe vår mann sørger for.

Filmen er i produksjon, og vi gleder oss til å se det ferdige resultatet!