Haugesund-Rotifunk

Til: Foreningen Haugesund-Rotifunk Fra: Appex

I fjor støttet vi Frelsesarméen gjennom den digitale julegryta. I år ville vi hjelpe Foreningen Haugesund-Rotifunk ved å gi dem et nytt nettsted og visuell identitet.

Om Foreningen Haugesund-Rotifunk

Haugesund-Rotifunk har gjenoppbygget et sykehus i byen Rotifunk i Sierra Leone, et av verdens fattigste land. De mange syke menneskene her må ta til takke med et av verdens dårligst fungerende helsevesen.

I Sierra Leone finnes 114 leger fordelt på 6,5 millioner innbyggere, i Norge har vi 28.000 leger fordelt på 5 millioner mennesker.

Haugesund-Rotifunk hjelper innbyggerne i Sierra Leone med blant annet ambulansetjeneste, lege, sykepleier, jordmor og fødselshjelp, kosthold, tannhelse, operasjoner og rehabilitering.

Akkurat nå er hovedfokus å skaffe

IMG_0393s-Foto-Nini-Hæggernes-e1449841177700

Foreningens styre og ildsjeler består av høyt kvalifisert helsepersonell som bruker sin kunnskap der den trengs mest. Vi i Appex ønsket å hjelpe gjennom det vi er best på – visuell identitet og profil, budskapsutvikling og nye nettsider.

Vi har hatt den samme nettsiden i mange år og den er «gått ut på dato» for lenge siden. Ingen av oss i foreningen har hatt kompetanse til å
gjøre noe med dette og vi har heller ikke hatt finansiell styrke til å leie en profesjonell aktør. Så dette var den beste julegave vår forening kunne fått i år! 

— Bjarne Chr. Sollie-Eriksen, Foreningen Haugesund-Rotifunk

Workshop – prosessen er i gang!

Vi startet arbeidet med en workshop sammen med styremedlemmer fra foreningen for å bli bedre kjent med organisasjonen, definere mål, målgrupper og formulere verdier og visjon.

Vi lager ikke nettsider bare for gøy – vi må oppnå noe med dem. For Haugesund-Rotifunk er hovedmålet å øke inntjening, få helsepersonell som vurderer å reise ned til å ta kontakt, og øke renommé og omdømme.

Arbeidsprosessen har vært et eventyr. Makan til profesjonelle folk. Særlig workshopen var givende. Det var en glede, god stemming og optimal informasjonsflyt. Stor interesse blant styremedlemmene. Fenomenalt å jobbe med så kreative folk!

— Martin Thormodsen, Foreningen Haugesund-Rotifunk

Logo og profil

I arbeidet med utformingen av logoen fant vi fasongen på omrisset av byen Rotifunk sett ovenfra som veldig interessant. Den ga oss assosiasjoner til et afrikansk skjold, beskyttelse, et nettverk eller en drage som svever håpefullt på himmelen. Symbolikken er å vise nettverket av helsepersonell som reiser ned til sykehuset for å være med i arbeidet med å gi innbyggerne et bedre helsetilbud. Vi har valgt farger fra den varme delen av fargeskalaen som gir assosiasjoner til det afrikanske kontinentet og det røde hjertet som speiler håp og kjærlighet.

Resultatet – julegaven

Vi har designet og utviklet nytt nettsted som har som mål å skaffe økonomiske midler, samt å få norsk helsepersonell til å ønske å reise ned i en periode for å hjelpe. rotifunk.no inneholder derfor informasjon om prosjektet, byen, sykehuset og erfaringer fra andre som i perioder har jobbet der.

Takk for samarbeidet!

Styremedlem Edna Kallevik ble så begeistret at hun skrev et dikt til oss, og vi må bare dele :-)

«I Rotifunk foreningen
vårt styre samlet var igjen
bekymret: Hvordan skal det gå?
Vi mere penger inn må få!
Hvordan skal vi god info gi
så flere nå kan medlem bli?
Vi trenger bruke media.
”Rotifunk fritt for Ebola”.
Da kommer Martin glad på sprang
og roper: ”Vi har fått presang!
Nettside fra APPEX vi får
som julegave dette år!”
Vi jublet og vi var så gla’.
Så TUSEN TAKK skal APPEX ha!»

Wow, selv takk for et veldig meningsfullt og kjekt samarbeid!