App-landskapet anno 2017

Det har gått 10 år siden iPhone kom på markedet og revolusjonerte skjermbruken. Kundene dine forventer å finne deg på smarttelefonen, men trenger du en app – og hva er alternativene?

Etter smarttelefonens inntog har den forandret mye av måten vi bruker tiden vår på. Visste du for eksempel at salget av tyggegummi har gått ned med 15% siden 2007, og at smarttelefonen har fått skylden? Tidligere var køen i kassen en arena for impulskjøp, men i stedet for å ta med oss en pakke Extra mens vi likevel står der og venter tar vi nå heller frem mobiltelefonen.

Statistikk viser at smarttelefonen tar stadig mer over for andre medier, og det er ingenting som tilsier at denne utviklingen skal stoppe. Det er derfor naturlig at du og din bedrift hele tiden ser på tilstedeværelsen på de mobile plattformene, og vurderer om du skal gjøre grep for å nå ut til både eksisterende og nye kunder.

Men er det et must å være på App Store i 2017, hvilke alternativer finnes og har vi mer enn én vei til målet?

Bli med videre, så skal vi se på hvilke muligheter som finnes, vurdere de ulike løsningene, og prøve å gi et bilde av app-landskapet anno 2017.

Markedet for smarttelefoner har stabilisert seg og vi står igjen med to aktører, Apple og Google, som til sammen har 98% markedsandel. Microsoft gjorde et tappert forsøk på å etablere seg med sin Windows Phone, men har nå gitt opp prosjektet og kommer til å fokusere på andre områder fremover. Dette fører til et ganske tydelig landskap der man kan fokusere på de to plattformene og være sikker på å nå så godt som alle potensielle brukere.

Kilde: IDC, Mai 2017

Når vi snakker om apps for mobiltelefoner, er det vanlig å kategorisere de som enten native, web eller hybrid. Hver av løsningene har både fordeler og ulemper, og det er viktig å forstå forskjellene før man setter i gang med et app-prosjekt.

Native

En native app kan lastes ned fra App Store eller Play Store, og legger seg som et ikon på hjem-skjermen til brukeren. Vipps, Instagram og Snapchat er alle eksempler på native apps – og ingen av disse tilbyr fullgode tjenester utenfor appene, f.eks via en nettside. Felles for disse appene er at de er utviklet med telefonens egne programmeringsspråk, derav benevnelsen «native».

Når man utvikler en native app bruker man iOS og Android sine respektive programmeringsspråk og SDK-er (Software Development Kits). Eventuelt kan man bruke et rammeverk som lar utvikleren skrive appen i ett programmeringsspråk, men som oversetter koden til iOS- og Android-kompatibel kode. Dette kan i mange tilfeller være en god løsning, avhengig av hvor mye av den innebygde funksjonaliteten i hvert operativsystem man ønsker å utnytte. Eksempler på slike rammeverk er Xamarin hvor man kan bruke Microsoft .NET-teknologi, eller React Native hvor man bruker Javascript.

Web

Native apps har tradisjonelt vært ganske tidkrevende å utvikle og vedlikeholde, noe som har ført til at mange bedrifter heller har fokusert på å optimalisere mobil-opplevelsen av sitt nettsted. Dette er et godt alternativ om du allerede har et etablert nettsted, som f.eks en nettbutikk. Brukerne forventer sannsynligvis ikke å finne nettbutikken din i App Store i 2017, men de forventer at de kan handle på mobilen like enkelt som på PC-en.

Det er også mulig å benytte den samme teknologien man lager et mobilt nettsted med til å lage en web-app. Dette er egentlig en nettside som oppfører seg som en native app, og i mange tilfeller vil dette være en god nok løsning. Fordelen med en web-app er at man kommer fortere til målet, man kan bruke eksisterende teknologi hvis man har en tradisjonell nettleser-applikasjon fra før, og man trenger ikke kompetanse i de spesifikke programmeringsspråkene.

Hybrid

En mulighet er også å bruke tradisjonell web-teknologi til å lage en hybrid app. Dette betyr at selve appen utvikles som en web-app, men at den pakkes inn i et skall for å kunne gi noen av de samme mulighetene man får ved native apps. Man kan f.eks. publisere en hybrid app i App Store og Play Store, og det er også mulig å utnytte mer av telefonens funksjonalitet som f.eks. kamera, mikrofon og push-varslinger. Dette gir en mulighet til å lage en app som har mange av de samme fordelene som en native app, men med et langt enklere utvikling- og vedlikeholdsløp. Noen aktuelle teknologier for å utvikle hybrid-apper er Cordova og Ionic.

* Ikon på hjem-skjerm er mulig med en web-app, men krever at brukeren aktivt går inn og gjør dette fra menyen i nettleseren
** Det er mulig å få en web-app til å fungere offline, men med visse begrensninger, og brukeropplevelsen er ikke like god som native/hybrid
*** På Android er det nå mulig for en web-app å sende pushvarslinger

For å kunne velge hvilken av de tre som er riktig for din bedrift er det viktig å forstå forskjellene, og vurdere hva som er nødvendig for den tjenesten du skal tilby.

Om en optimal brukeropplevelse er det viktigste så er det bare native apps som kan tilby dette. Den tette integrasjonen med operativsystemet gjør at utvikleren kan utnytte alle mulighetene som finnes, og en hybrid-/web-app kommer alltid til å være underlegen når det kommer til «look-and-feel». Hvis man skal utvikle et spill eller en annen grafisk intensiv applikasjon, er det også kun native som er et reelt alternativ.

Native applikasjoner vil sannsynligvis være dyrere å utvikle, og vil ha en høyere «total cost of ownership» enn en web-/hybrid-løsning. Både iOS og Android oppdateres flere ganger hvert år, og nye mobiltelefoner og tablets kommer på markedet hele tiden. Hvis din app skal fortsette å være relevant om ett, tre eller fem år må den kontinuerlig videreutvikles i takt med plattformen. Blant annet stiller Apple krav til at alle apps skal tilpasses nye enheter etterhvert som de lanseres, noe som kan føre til høye vedlikeholdskostnader. Et annet aspekt er at man for iOS sin del må sende alle oppdateringer til godkjenning via Apple, noe som også fører til at det går lenger tid kontra en tradisjonell web-løsning der man kan oppdatere så ofte man ønsker.

Facebook sitt mobilrammeverk React Native har ellers fått et solid fotfeste og er verdt å vurdere hvis man må ha en native app. Det gir foreløpig ikke like mange muligheter som om man hadde utviklet direkte på iOS/Android SDK-ene, men kan være et svært godt alternativ for apper med enklere krav til funksjonalitet.

Men hvis en web-app ser ut til å kunne dekke behovene, er det ingen grunn til å ikke begynne der. Du får applikasjonen utviklet raskere og kan få den ut til publikum tidligere enn hvis du kjører et native prosjekt. På sikt kan du forholdsvis enkelt pakke den inn i et hybrid-skall for å distribuere den på App Store og Play Store, og på den måten få testet om dette fører til flere og mer fornøyde brukere.

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og vi tar kontakt!