Appex har utarbeidet ny visuell identitet og nettsted for KITE kommunikasjon event.

I forbindelse med at Grandlab AS ble en del av Inspiration skiftet selskapet også navn til KITE kommunikasjon event AS. Appex ble hentet inn i tidlig fase for å utvikle den nye visuelle identiteten til selskapet og lage et helt nytt nettsted.

KITE har store vekstambisjoner i et økende marked for fysiske møteplasser og opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger. Dette er en bransje i rask endring.

Logo

KITE skal symbolisere fremdrift, fart, lekenhet og det å «holde i trådene». Vi har derfor utarbeidet en logo som støtter oppunder dette. For å definere fargepalett har vi tatt utgangspunkt i farger som går igjen i KITEs arrangementer (scenefarger).

Når Inspiration skulle endre navn til KITE kommunikasjon event valgte vi Appex til å hjelpe oss med ny grafisk profil og ny nettside. Og det er vi veldig glad for!

— Trude Linge, Byråleder og Partner, KITE kommunikasjon event

Nettsted

Den visuelle identiteten gjenspeiles også i nettstedet hvor vi har valgt å strukturere seksjonene i henhold til de ulike stegene i KITEs kundereise.

En helhetlig profil

Appex har også hatt gleden av å levere trykksaker, vært ansvarlig for re-profilering av sosiale kanaler og utviklet show-reel video for det nye selskapet.

Appex evnet rask å sette seg inn i oppdraget og leverte over forventning hele veien. De har vært tydelige og gode rådgivere, samtidig som de har vært ydmyke for våre innspill underveis.
Vi har fått en helt ny identitet som vi er utrolig stolte av og som ER oss.

— Trude Linge, Byråleder, KITE kommunikasjon event

Pål Osmundsen
Salgsleder web og kommunikasjon
416 07 871

Hein Tore Tønnesen
Teamleder Web
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og vi tar kontakt!