Utvikling og drift av nettsider for 9 samarbeidende sparebanker på sør- og vestlandet.

Sammen med bankene har vi jobbet med å analysere, designe og utvikle nye nettsider. Alle er basert på WordPress og bygget på samme teknologi, navigasjonsarkitektur og sideoppsett. Hver enkelt bank har fått sitt eget uttrykk tilpasset sin lokale identitet.

 Fokus på brukeropplevelse

Vi har diskutert hva som vil gi gode brukeropplevelser, og vi ble enige om at nettsidene skulle

  • synliggjøre kontaktpersoner – vise frem menneskene som jobber her og knytte bankene tettere til brukerne.
  • tilby nyttige kampanjer på forsiden som gir merverdi for brukerne.
  • gjøre det enkelt å sammenligne ulike typer produkter og tjenester gjennom enkle og gode tjenestesider.
  • gjøre kundene i stand til å betjene seg selv på enkle spørsmål som innlogging, bruk av nettbank, BankID, finne kontaktinformasjon, etc.
  • få frem bankenes betydning for lokalsamfunnet, i form av støtte til lokale formål og veldedighet.
  • fjerne unødvendig innhold for å styrke brukeropplevelsen, og ikke minst å gjøre jobben enklere for forvalterne av nettstedene.

Skrivekurs og merkevarebygging

Sammen har vi også

  • satt konkrete mål for hva de skal oppnå med nettsidene sine.
  • jobbet med innholdet, gjennomført felles skrivesamlinger og trent på hvordan skrive godt på web.
  • fokusert på hva som er god merkevarebygging – på tvers som sparebanker, og enkeltvis per bank.

Universell utforming

Nettsidene er selvsagt responsive slik at de fungerer på alle skjermstørrelser, og følger Difi sine krav til god tilgjengelighet.

Hein Tore Tønnesen
Teamleder Web
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!