Kommunikasjon handler først og fremst om dine mål, deretter gjennomføring av bevisste handlinger som gir målbare resultater.

På veien er analyse, kreativt arbeid, valg av virkemidler, produksjon og gjennomføringskraft viktige elementer. Våre tverrfaglige team kan hjelpe deg med hele eller deler av din kommunikasjonsstrategi.

Expo

Med en sterk forkjærlighet til det tredimensjonale og design i rom har vi utviklet vår unike spisskompetanse på standdesign, messer og utstillinger.

Vår styrke ligger i den totale opplevelsen og leveransen fra start til slutt – her ligger hemmeligheten til de virkelig gode prosjektene vi leverer.

Identitet og grafisk design

En visuell identitet er selve fundamentet i din merkevarebygging og skal speile og skape en positiv oppfatning av virksomheten din. En klar visuell identitet blir gjenkjent og husket bedre enn konkurrentene.

Vi har lang erfaring med utforming av logo og grafiske virkemidler som fungerer både på trykk og digitalt.

Markedsføring og sosiale medier

Vi hjelper deg med idé- og konseptutvikling av dine markedskampanjer slik at du får en rød tråd gjennom markedsarbeidet.

Vi analyserer, designer og implementerer løsninger på analoge og digitale flater – alt etter behov og målgrupper.

Brukeropplevelse og interaksjonsdesign

Med fokus på funksjon og god brukeropplevelse designer og produserer Appex nettsteder, intranett og forretningsapplikasjoner som løser brukernes behov og som bidrar til å nå dine mål.

Vi setter sammen tverrfaglige team hvor både designere, utviklere og driftspersonell jobber tett sammen for et best mulig resultat.

Film, animasjon og 3D

Vi gjør kreativ idéutvikling og produserer reklame- og presentasjonsfilm, animasjoner, 3D visualisering og lyd, til ulike flater og bruksområder.

Levende bilder er den mest effektive måten du kan kommunisere på. Våre produksjoner engasjerer, informerer og underholder.

Hein Tore Tønnesen
Teamleder Web
977 33 822

Pål Osmundsen
Salgsleder web og kommunikasjon
Telefon 416 07 871

Kan vi hjelpe?
Skriv inn din e-postadresse og vi tar kontakt.