Driftsmelding: Vår leverandør Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også tjenestene til Appex og våre kunder. Arbeidet med gjenoppretting går framover. Nordlo oppdaterer løpende status her: nordlohaugesund.no

På oppdrag fra Multi Vedlikehold har Appex utviklet et system for personaladministrasjon.

Utfordringen

Multi Vedlikehold ønsket et system for å ha bedre oversikt over ansatte, deres kurs og kompetanse, ferie- og fravær og det som ellers følger med personalansvar.

Det finnes mange slike systemer på markedet, men ingen av de evaluerte syntes å tilfredsstille Multi Vedlikehold sine krav til funksjonalitet.

Løsningen

På oppdrag fra Multi Vedlikehold har Appex derfor utviklet et personalsystem hvor en har mulighet for å registrere alle ansatte med opplysninger om adresse, pårørende, skostørrelse, kurs og kompetanse, ferie og fravær, medarbeidersamtaler og dokumenter.

Løsningen leverer også rapporter basert på ulike kriterier og man kan skrive ut aktuelle skjema som genereres dynamisk.

Resultat

Systemet brukes av administrasjonen i Multi Vedlikehold og bidrar til en mer effektiv hverdag i personalavdelingen.

Vi er veldig fornøyd med utviklingsjobben Appex har gjort for oss! 

— Kjersti J. Thorsen, HR-manager i Multi Vedlikehold

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning? Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!