Driftsmelding: Vår leverandør Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også tjenestene til Appex og våre kunder. Arbeidet med gjenoppretting går framover. Nordlo oppdaterer løpende status her: nordlohaugesund.no

Appex har lagt opp og gjennomført strategien for Marine Aluminium sin satsing på sosiale medier.

Se innslaget fra TV Haugaland hvor HR-sjef Carina Ringen og hennes medarbeidere selv forklarer hvordan de har oppnådd en fem-dobling i antall jobbsøkere.

Appex er kreative, gode på oppfølging, tett på oss som kunde, meget kunnskapsrike og holder hva som er satt opp. Vi har, og vil ha, stor nytte og glede av å utvikle samarbeidet med denne flotte og lidenskapelige gjengen!

— Carina Ringen, Head of HR and Administration – Marine Aluminium

Bakgrunn for prosjektet

Marine Aluminium er en bedrift i kontinuerlig utvikling og med stor konkurranse i markedet for å kapre de beste hodene var en etablering innen sosiale medier et viktig virkemiddel i rekrutteringsarbeidet.

Med klare mål for hva sosiale medier skulle bety for rekruttering, merkevarebygging og intern kulturbygging ble Appex engasjert for å kartlegge, planlegge, etablere og utføre en strategi for sosiale medier.

Gjennomføringen

Ett av målene for Marine Aluminium var å øke antall søknader pr. stillingsannonse. Etter en kartlegging valgte vi målrettet annonsering på Facebook og LinkedIn, samt opplæring av bedriftens ansatte som virkemidler for å oppnå dette.

Vi gjennomførte et introduksjonsforedrag hvor de ansatte fikk et innblikk i sosiale medier generelt, men også hvorfor Marine Aluminium skulle benytte disse mediene og hva som var målet. Tilbakemeldingene fra de ansatte var klar og tydelig, alle skulle være med å dra lasset.

Over tid viser det seg at en stor andel av de ansatte i bedriften daglig deler publisert innhold og bidrar til å maksimere effekten av de andre virkemidlene. I tillegg til delingseffekten bygger dette også stolthet for egen arbeidsplass.

Når det gjelder den langsiktige merkevarebyggingen ble det etter gode analyser klart at Facebook var riktig hovedplattform for å vise frem merkevaren Marine Aluminium.

Facebook skulle være en felles plattform for de ansatte, hvor de gode historiene fra hverdagen ble delt. Dette skulle igjen bidra til rekrutteringsmålet. For å tiltrekke nye jobbsøkere, var det viktig at det som til enhver tid ble delt på Facebook-siden var attraktivt nok, både kunnskapsmessig og sosialt.

I dette prosjektet utvikelt vi en grundig og realistisk aktivitetsplan, hvor klare definerte mål innen de forskjellige plattformene ble tydelig forklart og forankret.

Aktivitetsplanen har sørget for at de ansvarlige for bedriftens satsing internt til enhver tid har forstått hvilke plattformer som skal brukes til hva, hvilke intervaller som er fornuftige og hvordan innleggene bør presenteres grafisk.

MA_fb_post

Foreløpig konklusjon

Etter bare 6 måneder med aktiv synlighet i sosiale medier har Marine Aluminium opplevd en 5 dobling i antall søknader på sine stillingsannonser.

I tillegg opplever bedriften økt bevissthet rundt merkevaren sin og med styrket posisjon i markedet ser de framover mot nye stolte øyeblikk.

Pål Osmundsen
Salgsleder web og kommunikasjon
416 07 871

Interessert i tilsvarende løsning? Skriv inn din e-postadresse og Pål tar kontakt!