Appex har utarbeidet ny logo og visuell identitet til
Skeisvang videregående skole.

Skeisvang videregående skole har programområder for studiespesialisering og musikk, dans og drama. Skolen blir ofte kalt en talentfabrikk, da mange av distriktets og landets største artister har vært elever her.

Skeisvang skal være et godt sted å være, med faglig tyngde og med rom for utfoldelse og utvikling. Dette speiles i den visuelle identiteten.

Vi har tatt med elementer fra interiøret og arkitekturen på skolen i utformingen. Stjernene i logoen er hentet fra skolefanen og symboliserer å finne og spisse sitt talent, og sikte mot målet/sin stjerne. Mønsteret er hentet fra det karakteristiske gulvet i aulaen.

Vi er kjempefornøyd med Appex og opplever at våre innspill har blitt godt ivaretatt gjennom hele prosessen. Resultatet er vi kjempefornøyd med og har allerede fått mange positive tilbakemeldinger.

— Kari Handeland, rektor på Skeisvang vgs

Verktøykasse

Elementene som utgjør Skeisvangs visuelle uttrykk.

Logo

Mønster

Visjon

Farger

Fotostil

Foto: Haakon Nordvik

Typografi

Studiebrosjyre

Brosjyren har en fleksibel løsning, der de enkelte sidene kan tas ut eller erstattes ved behov, som ved endringer i fagtilbudet. Den består derfor av enkle, stive ark, som holdes sammen av en gummistrikk.

Vi har også utformet og levert t-skjorter, annonser, rollups og annet materiell i tråd med den nye profilen.

Se også:

Pål Osmundsen
Salgsleder web og kommunikasjon
416 07 871

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-post adresse og Pål tar kontakt!