På oppdrag fra Egersund Net har Appex utviklet «net-reg», en nettbasert hendelseslogg for notposer, produktsertifikat og servicerapporter.

Løsningen er bygget på Microsoft .NET rammeverket og har en rekke funksjoner og integrasjoner.

Net-reg består av to hoveddeler – en intern web-applikasjon og en nettbasert kundeportal som er integrert med den interne applikasjonen.

Rollestyrt internt system

Hovedmodulen er et komplett administrasjons verktøy for håndtering av kunder, notposer, service, fakturering og rapportering.

Modulen er rollestyrt og kan benyttes både på store og små skjermer. Personell i bøtehall håndterer systemet via touch-skjermer for å unngå tastatur og mus.

Netreg er utviklet i nært samarbeid med Appex og sammen har vi fått til et meget godt og brukervennlig system!

— Geir Henning Risholm, daglig leder i Egersund Net

Kundeportalen

Kundeportalen gir Egersund Net sine kunder tilgang til status på notposer, lokaliteter, service, dokumenter, flytekrager, anleggsoversikt, flåte, fortøyning og utstyr.

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning? Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!