Berg Eiendom har fått et nytt nettsted som gjør det enkelt for dem å oppdatere plantegninger og informasjon om eiendommene de forvalter.

Se og hør hva Ole Ben Pedersen i Berg Eiendom sier om den nye løsningen.

Viktig med enkel oppdatering

Tidligere var det en utfordring at stadige endringer i leieforhold og ledige lokaler ikke raskt nok ble reflektert på selskapets nettsider. Det viktigste for Berg Eiendom var derfor å få vist frem næringseiendommene sine til potensielle leietakere med riktig og oppdatert informasjon.

Gjennom den nye løsningen er det nå fort gjort å oppdatere status på eiendommene de forvalter gjennom et intuitivt og enkelt grensesnitt. Oppdaterte plantegninger importeres i løsningen og ved endringer i leieforhold markerer de selv hvilke deler av lokalene som er ledige og registrerer relevant informasjon. Dette vises umiddelbart på bergeiendom.no.

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Kathrine Kittang
Rådgiver digitale medier
971 57 677

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og vi tar kontakt!