Kystverket deltar aktivt i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeid for å bedre sikkerheten til sjøs. Appex har produsert flere informasjonsfilmer.

Prosjektet «e-navigation»

Informasjonsfilmen visualiserer et fremtidig konsept som er under utarbeiding for å bedre rapporteringen mellom skip og landbaserte myndigheter basert på innovative løsninger og internasjonale retningslinjer.

Filmen vil bli presentert på ulike konferanser og arenaer, samt gjennom Kystverkets ulike informasjonskanaler, for å illustrere det pågående arbeidet.

Appex har klart å synliggjøre budskapet, samt visualisere et relativt komplisert konsept, på en innovativ og lettfattelig måte.

— Anne Grethe Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver i Kystverket

Kombinert med tradisjonelle virkemidler har utstrakt bruk av animasjoner gitt oss muligheten til å presentere og forklare et konsept på en alternativ og spennende måte. Budskapet kan dermed nå enda flere, også de som ikke er så godt kjent med det maritime.

Slik kan Stad skipstunnel bli

Animasjonen Appex har laget for Kystverket viser hvordan skipstunnelen på Stad kan bli seende ut hvis den blir en realitet. Dette kan bli den eneste fullskala skipstunnelen i verden!

Eivind J. W. Fiksdal
Telefon 975 70 102

Interessert i tilsvarende løsning? Skriv inn din e-postadresse og Eivind tar kontakt!