• Hvordan ØNSKER du at selskapet/organisasjonen skal bli oppfattet av omgivelsene, kunder, mulige kunder, leverandører, presse, publikum o.l.? Kryss av i sirklene under.

  • Høytidelig >< Avslappet
  • Historisk >< Nytenkende
  • Nedtonet >< Spiss
  • Nødvendig >< Luksus
  • Seriøs >< Leken
  • High tech >< Håndlaget
  • Innovativ >< Tradisjonell
  • Enkel >< Komplisert
  • Sort/hvitt >< Fargerik
  • Tøff/røff >< Pen/Raffinert