• Si din mening!


  En merkevare er summen av assosiasjoner en kunde har til et firma, produkt eller person. Assosiasjoner bygges fra grafisk uttrykk, språk, erfaringer, kunderelasjoner, markedsføring, sosiale medier, kontorfasiliteter, ansattes- og ledelsens framtoning, og så videre.

  For å si noe om hvor vi skal, må vi ha et bevisst forhold til hvor vi er - og oppgaven foran deg handler om å tegne denne retningen. Hvordan tror du merkevaren blir oppfattet i dag, og hvordan ønsker du at vi skal oppfattes i fremtiden?

  Valgene du gjør må ikke tolkes subjektivt (hva du liker/ikke liker), men hvordan du ønsker at merkevaren Appex skal fremstå. Logoene er ment som en indikasjon på aktuell assosiasjon for å gjøre det enklere, men må ikke knyttes direkte til svaret. Det er f.eks. åpenbart at Appex skal ligne mer på Google enn Stortinget, men det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er om vi skal fremstå avslappet eller høytidelig og logoene hjelper bare å forklare hva dette betyr.

  Så, hvordan tror du Appex oppfattes i dag og hvordan mener du Appex bør oppfattes i framtiden? Kryss av i sirklene under og send inn dine innspill!

 • Høytidelig

  Høytidelig >

  Avslappet

  < Avslappet

  I fremtiden
 • Folkelig

  Folkelig >

  Eksklusiv

  < Eksklusiv

  I fremtiden
 • Seriøs

  Seriøs >

  Leken

  < Leken

  I fremtiden
 • Diskret

  Diskret >

  Fremtredende

  < Fremtredende

  I fremtiden
 • Nytenkende

  Nytenkende >

  Tradisjonell

  < Tradisjonell

  I fremtiden
 • Enkelt

  Enkelt >

  Høytidelig

  < Avansert

  I fremtiden
 • Feminin

  Feminin >

  Maskulin

  < Maskulin

  I fremtiden
 • Ungt

  Ungt >

  Voksent

  < Voksent

  I fremtiden
 • Personlig

  Personlig >

  Formelt

  < Formelt

  I fremtiden