• Hvordan tror du bedriften blir oppfattet i dag og hvordan ØNSKER du at bedriften skal bli oppfattet av omgivelser, kunder, mulige kunder, leverandører, presse, publikum etc. i framtiden? Kryss av i sirklene under.

 • Høytidelig >< Avslappet
  I fremtiden
 • Eksklusiv >< Folkelig
  I fremtiden
 • Nedtonet >< Spiss
  I fremtiden
 • Nødvendig >< Luksus
  I fremtiden
 • High tech >< Håndlaget
  I fremtiden
 • Innovativ >< Tradisjonell
  I fremtiden
 • Seriøs >< Leken
  I fremtiden
 • Vennlig >< Autoritær
  I fremtiden
 • Enkel >< Komplisert
  I fremtiden
 • Sort/hvitt >< Fargerik
  I fremtiden
 • Tøff/røff >< Pen/Raffinert
  I fremtiden