Novaform ønsket å strukturere markedsarbeidet og fremstå mer konsistent ut mot kunder. Appex har bistått i utviklingen av en ny identitetsplattform og nytt nettsted for selskapet.

Novaform er prosjektadministratoren for bygg- og anleggsbransjen. Selskapet har 40 ansatte og en omsetning på omlag NOK 100 mill. Novaform har kontorer i Sandnes, Haugesund, Stord og Bergen.

Et felles fundament

Vi har jobbet med selskapet for å finne frem til kjernen i hvem Novaform er. Målet har vært å forankre et felles fundament for å sikre fellesskap og en tydelig identitet. Alle ansatte har vært med og fått mulighet til å påvirke – det er tross alt de ansatte som skal forvalte merkevaren i det daglige.

Kartlegging og rendyrking

I arbeidet har vi kartlagt dagens situasjon og evaluert elementene i merkevaren. Vi forkastet så de svake elementene, og tok fatt i de sterke og rendyrket disse ved å etablere visjon og verdier. I fortsettelsen har vi sammen iverksatt tiltak for å understøtte den nye identitetsplattformen, blant annet med merkevarehåndbok, nytt nettsted, bildekor, klær og effekter.

I tillegg har vi produsert videoen nedenfor som ble vist under lanseringen på selskapets kick-off.

Merkevareboken

Med den nye identitetsplattformen er Novaform bedre rustet til å kommunisere helhetlig på tvers av avdelinger og flater. Dette er dokumentert i en håndbok som alle ansatte har kjennskap og tilgang til, og som også vil være et viktig hjelpemiddel i opplæringen av nyansatte.

Design på merkevarehåndboken er levert av Skarr Kommunikasjon

Nytt nettsted

Når identitetsplattformen var på plass, utviklet vi nytt nettsted for Novaform. Nettstedet gjenspeiler en tydeligere identitet og et større fellesskap på tvers av avdelingene.

Nye novaform.no er utviklet i WordPress, og gjør det enkelt for selskapet å publisere ledige stillinger, referanser og nyheter. Legg spesielt merke til de animerte vindmøllene på forsiden 😊

Designet på nettstedet er gjort i samarbeid med Skarr Kommunikasjon.

Vi har hjulpet Novaform med:

  • Analyse og kartlegging
  • Etablering av identitetsplattform
  • Rådgivning og innhold
  • Utvikling og drift av nettsted
  • Filmproduksjon

Pål Osmundsen
Salgsleder web og kommunikasjon
+47 416 07 871

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!