Driftsmelding: Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også noen av kundene til Appex. Mer informasjon og helpdesk på nordlohaugesund.no

Foreningen består av høyt kvalifisert helsepersonell som bruker sin kunnskap der den trengs mest. Vi ønsket å hjelpe med det vi er best på.

Appex Charity

I 2014 støttet vi Frelsesarméen gjennom den digitale julegryta. I 2015 ville vi hjelpe Foreningen Haugesund-Rotifunk ved å gi dem et nytt nettsted og visuell identitet.

Om Foreningen Haugesund-Rotifunk

Haugesund-Rotifunk har gjenoppbygget et sykehus i byen Rotifunk i Sierra Leone, et av verdens fattigste land. De mange syke menneskene her må ta til takke med et av verdens dårligst fungerende helsevesen.

Haugesund-Rotifunk hjelper innbyggerne i Sierra Leone med blant annet ambulansetjeneste, lege, sykepleier, jordmor og fødselshjelp, kosthold, tannhelse, operasjoner og rehabilitering.

Vi har hatt den samme nettsiden i mange år og den er «gått ut på dato» for lenge siden. Ingen av oss i foreningen har hatt kompetanse til å
gjøre noe med dette og vi har heller ikke hatt finansiell styrke til å leie en profesjonell aktør. Så dette var den beste julegave vår forening kunne fått i år! 

— Bjarne Chr. Sollie-Eriksen, Foreningen Haugesund-Rotifunk

Logo og profil

I arbeidet med utformingen av logoen fant vi fasongen på omrisset av byen Rotifunk sett ovenfra som veldig interessant. Den ga oss assosiasjoner til et afrikansk skjold, beskyttelse, et nettverk eller en drage som svever håpefullt på himmelen. Symbolikken er å vise nettverket av helsepersonell som reiser ned til sykehuset for å være med i arbeidet med å gi innbyggerne et bedre helsetilbud. Vi har valgt farger fra den varme delen av fargeskalaen som gir assosiasjoner til det afrikanske kontinentet og det røde hjertet som speiler håp og kjærlighet.

Arbeidsprosessen har vært et eventyr. Makan til profesjonelle folk. Særlig workshopen var givende. Det var en glede, god stemming og optimal informasjonsflyt. Stor interesse blant styremedlemmene. Fenomenalt å jobbe med så kreative folk!

— Martin Thormodsen, Foreningen Haugesund-Rotifunk

Nettstedet

Vi har designet og utviklet nytt nettsted som har som mål å skaffe økonomiske midler, samt å få norsk helsepersonell til å ønske å reise ned i en periode for å hjelpe. rotifunk.no inneholder derfor informasjon om prosjektet, byen, sykehuset og erfaringer fra andre som i perioder har jobbet der.

Jan Thomas Rantaniitty
Fagleder digitale medier
900 19 934

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-post adresse og Jan Thomas tar kontakt!