Driftsmelding: Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også noen av kundene til Appex. Mer informasjon og helpdesk på nordlohaugesund.no

Appex har utviklet programvare for administrasjon av havneanløp.

Utfordringen

GAC leverer tjenester også fra havner hvor de ikke har kontorer/fast ansatte, og benytter da subagenter (innleide). I den forbindelse har det vært tungvint å få data inn i interne systemer, da dette har måttet gjøres manuelt. Dette har også ført til unødvendig korrespondanse. GAC ønsket derfor å få spesialutviklet et system som subagentene kunne bruke, som var integrert med GAC Norway sitt interne system. Systemet måtte håndtere økonomi og oppgaver underveis i oppdragene.

Løsningen

Appex har utviklet et webbasert system som benytter samme database som de interne systemene til GAC. Det er lagt opp til at GAC godkjenner prosessene underveis (både proforma- og endelig) og at GAC kan ha korrespondansen med subagenten via systemet hvor alt blir logget.

Systemet gir også tilgang for kunder til å kunne se status underveis i jobben.

Systemet som Appex har utviklet sparer oss for mye tid, samtidig som vi har enda bedre kontroll på prosessene underveis for anløpene.

— Gunnar Storhaug, Cost Control Manager i GAC Shipping Norway

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!