Appex har utviklet programvare for administrasjon av havneanløp.

Utfordringen

GAC leverer tjenester også fra havner hvor de ikke har kontorer/fast ansatte, og benytter da subagenter (innleide). I den forbindelse har det vært tungvint å få data inn i interne systemer, da dette har måttet gjøres manuelt. Dette har også ført til unødvendig korrespondanse. GAC ønsket derfor å få spesialutviklet et system som subagentene kunne bruke, som var integrert med GAC Norway sitt interne system. Systemet måtte håndtere økonomi og oppgaver underveis i oppdragene.

Løsningen

Appex har utviklet et webbasert system som benytter samme database som de interne systemene til GAC. Det er lagt opp til at GAC godkjenner prosessene underveis (både proforma- og endelig) og at GAC kan ha korrespondansen med subagenten via systemet hvor alt blir logget.

Systemet gir også tilgang for kunder til å kunne se status underveis i jobben.

Systemet som Appex har utviklet sparer oss for mye tid, samtidig som vi har enda bedre kontroll på prosessene underveis for anløpene.

— Gunnar Storhaug, Cost Control Manager i GAC Shipping Norway

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!