Geriatrisk avdeling ved Haugesund sykehus arbeider systematisk for å bedre pasientsikkerheten – og lykkes!

I 2011 startet arbeidet med å innarbeide nye rutiner for å bedre sikkerheten for pasienter på geriatrisk avdeling når det gjelder blant annet trykksår, urinveisinfeksjoner, ernæring og fall.

Det systematiske arbeidet har gitt svært gode resultater. Nylig kunne de ansatte feire 100 dager uten trykksår og urinveisinfeksjoner blant pasientene ved avdelingen.

Helse Fonna ønsket å dokumentere de vellykkede tiltakene med video og Appex har hatt gleden av å produsere filmen som skal brukes internt og eksternt.

Eivind J. W. Fiksdal
Leder multimedia
+47 975 70 102

Trenger du en film?
Skriv inn din e-postadresse og Eivind tar kontakt!