Driftsmelding: Vår leverandør Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også tjenestene til Appex og våre kunder. Arbeidet med gjenoppretting går framover. Nordlo oppdaterer løpende status her: nordlohaugesund.no

Appex har utviklet en portal for administrasjon av kurs og sjåføropplæring for Transportkompetanse Haugesund.

Utfordringen

Transportkompetanse samarbeider med Volvo Norge hvor kjøpere av ny Volvo lastebil får et spesialtilpasset sjåføropplæringskurs. Manuelle rutiner og lite strukturert kommunikasjon med Volvo-forhandlerne medførte at andelen kursdeltakere i forhold til hvor mange som faktisk kjøpte lastebil var relativt lav. Dette til tross for veldig gode tilbakemeldinger fra de som deltok på kurs.

For at Volvo Norge og Transportkompetanse skulle oppnå sitt mål om å øke andelen av kursdeltakere ble Appex engasjert for å utvikle en løsning for å strukturere og håndtere prosessen fra et salg finner sted og til kurs er gjennomført.

Løsningen

Løsningen ble en rollebasert portal på Internett hvor brukerne er delt inn i 3 roller; administrator, kursholder og selger.

Selger kan logge seg inn og registrere sine salg for hver periode, samt se en oversikt over alle sine salg.

Kursholder kan logge seg inn og se sine kurs og hvor mange som er påmeldt. Denne rollen kan også ta ut adresselister, redigere oppmøtetidspunkt, registrere oppmøte på selve kurset, sende e-post/sms til alle eller enkelte deltakere samt flytte deltakere til andre kurs.

Administrator har tilgang til alt som selgere og kursholdere har tilgang til, samt administrasjon av brukere, regioner, avdelinger, firma, sjåfører, kurssteder, kurs og kurspåmeldinger. Denne rollen har også rapporteringsmuligheter med eksport til Excel. Løsningen sender med jevne mellomrom ut en påminnelse på e-post og sms til selgerne om å oppdatere sin informasjon.

Vi er svært fornøyde med jobben som Appex har gjort for oss. Vi gjennomfører kurs fra Alta i nord til Kristiansand i sør og i den sammenheng betyr kursplanlegging svært mye for oss. Før vi gikk til denne investeringen hadde vi en prosentandel på gjennomførte kurs som var alt for lav i forhold til solgte biler. Målet nå er at andelen skal økes fra ca 40% til over 75% innen utgangen av 2012. Vi har stor tro på at dette verktøyet vil hjelpe oss på veien mot vårt mål.

— Svein Ove Vetrhus, daglig leder i Transportkompetanse

Hein Tore Tønnesen
Leder Consulting
977 33 822

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Hein Tore tar kontakt!