Birkeland Maskinentreprenør har fokus på en moderne og effektiv maskinpark når det kommer til gravemaskiner, dumpere og annet utstyr. Med Appex Cloud får de også en moderne maskinpark på IT-løsningen.

Birkeland Maskinentreprenør driver med sprenging, fylling, masseutskifting og tilkjøring av stein. I tillegg opparbeider selskapet hele byggefelt, industritomter og hustomter. Birkeland har 50 ansatte og omsetter for NOK 115 mill.

Utfordringen

Birkeland ønsket seg en mer moderne IT-løsning uten bekymringer rundt oppetid og sikkerhet. I tillegg opplevde de ansatte at et tegneprogram som lagret filer over linje var veldig tregt.

Løsningen

Løsningen ble Appex ASP med lokal filserver. Aktulle programmer ble flyttet opp i skyen og tegneprogrammet fikk jobbe mot en lokal server for optimal fart. Både programmene i skyen og den lokale serveren er omfattet av oppetidsgaranti og sikkerhetskopiering.

I tillegg har brukerne direkte tilgang til Appex Helpdesk dersom de skulle ha behov for hjelp, både via telefon og fjernstyring. Følgende programmer leveres:

  • Microsoft Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
  • Microsoft SQL Server
  • Visma Global
  • Visma Dokumentsenter
  • Visma Lønn
  • Mamut
  • ByggOffice
  • Gemini

Med Appex har vi fått en mye bedre IT-løsning enn vi hadde tidligere. Helpdesk er dessuten enkle å få tak i og yter en utrolig god service. Kan virkelig anbefales.

— Kai Peder Birkeland, eier og daglig leder i Birkeland Maskinentreprenør
  • Les mer om Birkeland Maskinentreprenør på birkelandmaskin.no
  • Salgsprosessen er gjennomført sammen med våre venner i Assist

Tore Solberg
Leder Operations
Telefon 982 17 645

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-post adresse og vi tar kontakt!