Driftsmelding: Vår leverandør Nordlo har blitt utsatt for et virusangrep, og dette påvirker også tjenestene til Appex og våre kunder. Arbeidet med gjenoppretting går framover. Nordlo oppdaterer løpende status her: nordlohaugesund.no

På oppdrag fra Imenco har Appex produsert en animasjon som viser hvordan bytte av en såkalt thruster gjennomføres offshore.

Utfordringen

Selskapene Imenco, Marathon Oil og Technip hadde sammen fått i oppdrag å gjennomføre en uprøvd subsea-operasjon.

For å forberede alle involverte parter best mulig ble det besluttet å produsere en animasjon på forhånd som illustrerte operasjonen i detalj.

Løsningen

Animasjonen forklarer hele operasjonen på et par minutter og ble et effektivt moment i planleggingen. Målgruppen var mannskapet som skulle utføre jobben, blant annet ROV-piloter og Supervisors.

Her kan du se hele videoen.

 

Eivind J. W. Fiksdal
Leder multimedia
+47 975 70 102

Interessert i tilsvarende løsning?
Skriv inn din e-postadresse og Eivind tar kontakt!